Amaç

Derginin amacı yayın kapsamı dahilindeki özgün ve nitelikli çalışmaları desteklemek ve bilim camiasına duyurmaktır. 

Kapsam

- Dergi 2019 itibariyle yılda iki (2) sayı (Mayıs ve Kasım) olarak yayına çıkacaktır.

- Eğitim bilimleri alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış araştırma ve derleme makaleler dergiye sunulabilir.

- Uluslararası tüm araştırmacılara dergi açıktır.

- Editör önemli bir alanda derleme makale davetinde bulunabilir.