Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 23 - 33 2019-05-31

Views of Elementary Mathematics Teaching Department Instructors on Material Use in Mathematics Teaching
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri

Çiğdem İNCİ KUZU [1] , Muhammed Celal URAS [2]


The aim of this study is to examine the thoughts and experiences of the teaching staff of the Department of Primary Mathematics Teaching about the use of materials in mathematics teaching, and to determine the level of the activities in the classroom with the use of materials. The sample of the study consists of 11 lecturers working in the department of elementary mathematics teaching. The data of the study were collected by means of interviews and the data were analyzed by content analysis. In this context, the phenomenology of qualitative research design was used in the study. With the analysis of the research findings, it was found that the teaching staff found the use of materials in mathematics teaching lessons helpful. However, it has been concluded that the using of materials by the instructors is limited due to reasons such as the inadequacy of the time, the content of the mathematics program, and the fact that the students have not used material before, they cannot use technological tools. All faculty members agree that the use of material and learning by doing, as in all other areas, increases persistence in mathematics teaching.

Bu çalışmanın amacı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının matematik öğretiminde materyal kullanımı ile ilgili düşünce ve deneyimlerini incelemek, sınıf içi öğretimlerinde materyal kullanımıyla yapılan etkinliklere ne düzeyde yer verdiklerini sebepleriyle araştırmaktır. Çalışmanın örneklemi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde görev yapmakta olan 11 tane öğretim elemanından oluşmaktadır. Çalışma verileri görüşmeler yardımıyla toplanmıştır ve elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda, çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır Araştırma bulgularının analiziyle; öğretim elemanlarının matematik öğretimi derslerinde materyal kullanımını faydalı buldukları ama kullanırken, süre yetmemesi, matematik programının içeriği ve yoğun olması, öğrencilerin daha önce materyal kullanmamış olmaları, teknolojik araçları kullanamamaları nedenlerinden ötürü sınırlı kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bütün öğretim elemanlarının hemfikir olduğu konu ise materyal kullanımının yaparak yaşayarak öğrenmenin diğer bütün alanlarda olduğu gibi matematik öğretiminde de kalıcılığı artırdığıdır.

 • Akbayır, K. (2016). Matematik Dersinde Materyal Kullanımına İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri, The Journal of Academic Social Science 4(33),169-182.
 • Bozkurt, A. ve Akalın, S. (2010). Matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve kullanımının yeri, önemi ve bu konuda öğretmenin rolü. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 47-56.
 • Bruner, J.S. (2006). In search of pedagogy: Volume I. New York, NY: Taylor ve Francis Group.
 • Can, Ş. (2010). Attitudes Of Pre-Service Teachers From The Department Of Elementary Education Towards The Effects Of Materials Use On Learning, The Turkish Online Journal of Educational Technology 9 (2), 46-54.
 • Cohen, L. , Manion, L. , ve Morrison, K. (2000). Research Method in Education (Fifth Edition). New York: Routledge.
 • Çekirdekçi, S. ve Toptaş, V. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik 4. Ve 5. Sınıf Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 137-149.
 • Çiftçi K., Yildiz P. ve Bozkurt E. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin materyal kullanımına ilişkin görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 4, 79-89.
 • Demirel, Ö. , Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dienes, Z. P. , & Golding, E.W. (1971). Approach to modern mathematics. New York: Herder and Herder.
 • Güven, B. , ve Karataş, İ. (2005). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri İle Geometri Öğrenme: Öğrenci Görüşleri. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 10-18.
 • İmer, G. (2000). Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının bilgisayara ve bilgisayarı eğitimde kullanmaya yönelik nitelikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Johnstone, A. H ve Mahmoud, N. A. (1980). Isolating Topics Of High Perceived Difficulty In School Biology, Journal of Biological Education, 14 (2), 163-166.
 • Kutluca, T. , Akın, M.F. (2013), “Somut Materyallerle Matematik Öğretimi”, Dört Kefeli Cebir Terazisi Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.4 No.1, 48-65.
 • Kutluca, T. ve Akın, M. F. (2013). Somut materyallerle matematik öğretimi: dört kefeli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir çalışma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(1), 48-65.
 • MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar) Ankara: MEB.
 • Meral, M. ve Zerayak, E. (1999). Öğretmen ve öğrencilerin okullarda teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri televizyon ve video”. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 2 Kitabı: 158-171.
 • O’Donnell, E. (1996). Integrating computers into the classroom: The Missing Key. London: The Scarecrow Pres,Inc.
 • Pehlivan, H. (2006). Preservice student teachers’ designs of art education web sites and their opinions. İlköğretim Online, 5 (2), 35-47.
 • Skemp, R.R. (1987). The psychology of learning mathematics. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Toptaş, V. , Çelik, S. ve Karaca, E.T. (2012). Pedagogical Materials Use of Primary Grade Teachers in Mathematics Education. İlköğretim Online Dergisi, 11 (4), 1121-1130.
 • Varank, İ. ve Ergün, S. S. (2005). Eğitim teknolojisi ve materyal geliştirme yeterliliklerinin belirlenmesi ve eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin bu yeterlilikle sahip olma derecelerinin incelenmesi için bir araştırma önerisi, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 14. Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Yalın, H. İ. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yetkin- Özdemir, E. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişsel süreçleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 362-373.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H.( 2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çiğdem İNCİ KUZU (Sorumlu Yazar)
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Muhammed Celal URAS
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { crd470904, journal = {Current Research in Education}, issn = {2149-6285}, address = {}, publisher = {Aizonia Publishing}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {23 - 33}, doi = {}, title = {İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {İNCİ KUZU, Çiğdem and URAS, Muhammed Celal} }
APA İNCİ KUZU, Ç , URAS, M . (2019). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri. Current Research in Education , 5 (1) , 23-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/crd/issue/45590/470904
MLA İNCİ KUZU, Ç , URAS, M . "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri". Current Research in Education 5 (2019 ): 23-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/crd/issue/45590/470904>
Chicago İNCİ KUZU, Ç , URAS, M . "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri". Current Research in Education 5 (2019 ): 23-33
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri AU - Çiğdem İNCİ KUZU , Muhammed Celal URAS Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Current Research in Education JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 33 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-6285- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Current Research in Education İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri %A Çiğdem İNCİ KUZU , Muhammed Celal URAS %T İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri %D 2019 %J Current Research in Education %P 2149-6285- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD İNCİ KUZU, Çiğdem , URAS, Muhammed Celal . "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri". Current Research in Education 5 / 1 (Mayıs 2019): 23-33 .
AMA İNCİ KUZU Ç , URAS M . İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri. Current Research in Education. 2019; 5(1): 23-33.
Vancouver İNCİ KUZU Ç , URAS M . İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımı ile İlgili Görüşleri. Current Research in Education. 2019; 5(1): 33-23.