Cilt: 23 - Sayı: 3

1.460     |     2.185

İçindekiler

 • Editorial
 • Original Research Articles
 • Review
 • Case Reports
 • Sayı Editör Kurulu

  Vildan BOSTANCI
  Unvan: Doç.Dr.
  Konular: Periodontoloji
  ORCID: 0000-0002-4460-301X
  Oguzhan GÖRLER
  Unvan: Doç.Dr.
  Index Copernicus
  CROSSREF
  EBSCO
  DOAJ