Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.   Dergi daha önce Ingilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 (Mayıs-Kasım) kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf
Kapak Resmi


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.   Dergi daha önce Ingilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 (Mayıs-Kasım) kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.Cilt 20 - Sayı 1 - 31 May 2019
 1. ENERGY CONSUMPTION, TRADE OPENNESS AND GROWTH NEXUS IN TURKEY: EVIDENCE FROM VECM
  Sayfalar 1 - 12
  Elma Satrovic
 2. EFFECTS OF MANAGERS’ INDIVIDUAL INNOVATIVE BEHAVIOR TENDENCIES AND BUSINESS INNOVATION ON NON-FINANCIAL BUSINESS PERFORMANCE
  Sayfalar 13 - 29
  Feridun DUMAN , Sevcan VARDAR
 3. ECONOMIC DIPLOMACY OF TURKEY IN THE CONTEXT OF POLITICS OF PRESTIGE IN FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
  Sayfalar 30 - 53
  Uğur ÜNAL
 4. EMPIRE AS A CONCEPTUALIZATION OF ‘INTERNATIONAL’ IN THE AGE OF GLOBALISATION
  Sayfalar 54 - 61
  Muhammed Kürşad ÖZEKİN
 5. MÜSLÜMAN COĞRAFYADA KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ
  Sayfalar 62 - 74
  Adem DOĞAN
 6. AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN DEVRİ VE VARİSTE ARANILAN ÖZELLİKLER: ARDAHAN VE SİVAS ÖRNEĞİ
  Sayfalar 75 - 90
  Berrin FİLİZÖZ
 7. ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 91 - 103
  Fatih Ferhat ÇETİNKAYA , Fatma KORKMAZ
 8. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ SATIN ALMA TERCİHLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 104 - 118
  İbrahim YEMEZ , Mehmet Şükrü AKDOĞAN
 9. BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 119 - 137
  Cenk TUFAN , Yunus KILIÇ
 10. ÜLKELERİN İKTİSADİ GELİŞMİŞLİK VE İKTİSADİ KARMAŞIKLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: G8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 138 - 148
  Murat NIŞANCI , Metin UÇAR , Semanur SOYYİĞİT
 11. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME: HASTANE İŞLETMESİ UYGULAMASI
  Sayfalar 149 - 163
  Tunay ASLAN
 12. HUKUKİ DÜZENLEMELER, POLİTİKA DESTEKLERİ VE MALİ TEŞVİKLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ: ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 164 - 180
  Halil İbrahim KAYA , Yüksel BAYRAKTAR
 13. İRAN BORSASI VE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ SİMETRİK VE ASİMETRİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 181 - 192
  Ömer Selçuk EMSEN
 14. İŞLETMELERDE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİNDEKİ MEMNUNİYETTE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 193 - 213
  Kenan ORÇANLI
 15. İŞSİZLİKTE UZUN HAFIZA ETKİSİ VE HİSTERİSİZ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ
  Sayfalar 214 - 225
  İpek YURTTAGÜLER , Sinem KUTLU
 16. KAMU FİNANSMANI, FİNANSAL PİYASALAR VE KREDİ TEMERRÜT RİSKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ UYGULAMASI
  Sayfalar 226 - 240
  Sedat YENİCE , Şaban ÇELİK , Yasin Erdem ÇEVİK
 17. KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK VE SOSYOLOJİK ETKİLERİ: 1997’DEN GÜNÜMÜZE BİBLİYOGRAFİ TABANLI SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 241 - 259
  Dilara BAHTİYAR SARI , Mustafa GÜLMEZ , İlker ŞAHİN
 18. MAĞAZA ATMOSFERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERLE MEMNUNİYET-SADAKAT-TAVSİYE ETME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Sayfalar 260 - 280
  Mevlüt TÜRK , Ahmet ÜNAL
 19. CO2, quality of life and economic growth in mena countries
  Sayfalar 281 - 292
  Tuncer GÖVDELİ
 20. MUHASEBE SKANDALLARININ ÖNLENMESİNDE ADLİ MUHASEBE MESLEĞİNİN ROLÜ
  Sayfalar 293 - 308
  Said Alpagut ŞENEL , Öznur ARSLAN
 21. OSMANLIDAN CUMHURİYETE GÜRÜN’DE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
  Sayfalar 320 - 334
  Ayşe Meral UZUN , Ahmet UZUN
 22. PAZAR YÖNELİMİ GİRİŞİMCİLİK NİYETİNDE ETKİLİ MİDİR? ÜNİVERSİTELİLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Sayfalar 335 - 347
  İsmail Tamer TOKLU
 23. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DAVRANIŞSAL MÜDAHALE TASARIMI: İNGİLTERE ONLİNE HASTANE RANDEVU SİSTEMİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 348 - 365
  Sebnem OZDEMİR
 24. SAĞLIK KURUMLARINDA KİŞİSEL DEĞERLERİN MESLEKİ BAĞLILIĞA ETKİSİ
  Sayfalar 366 - 376
  Büşra POLAT , Ümit NALDÖKEN
 25. SEKTÖREL KATMA DEĞER VE YAPISAL DÖNÜŞÜM İLİŞKİSİ: CEE ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ANALİZİ
  Sayfalar 377 - 393
  Semanur SOYYİGİT
 26. ŞEHİR PAZARLAMASINDA MARKA DEĞERİ ALGISININ ÖNEMİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 394 - 409
  Hilal UYGURTÜRK , Abdullah YILMAZ
 27. TIBBİ VERİLER ÜZERİNDE BİRLİKTELİK KURALLARI MADENCİLİĞİ
  Sayfalar 410 - 419
  Mehmet ALAN
 28. TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN YENİ PİYASALARA AÇILMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 420 - 437
  İsmail ŞENTÜRK
 29. TÜRKİYE’DE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ YAZILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 438 - 446
  Hasan GÜL , Aysuluu BEYŞENOVA
 30. ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ; SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 447 - 461
  Berivan KIZILIRMAK
 31. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDEKİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI: AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 462 - 473
  Nevzat BALIKÇIOĞLU , Dilek ÇINAR ÖZ , Nalan Nilüfer IŞIN
 32. YÜKSELEN EKONOMİLERDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ
  Sayfalar 474 - 487
  Ayşe Meral UZUN , Özge BUZDAĞLI , Ömer Selçuk EMSEN
Dizinler