Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 12 Mart 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi yayınlanan çok disiplinli ve disiplinler arası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. Derginin temel amacı iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında, akademik çalışmaları yayınlamaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergide; iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan süreli ve hakemli bir dergidir.

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci ortalama 60 günde tamamlanmaktadır. 


                                       

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf
Kapak Resmi


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi yayınlanan çok disiplinli ve disiplinler arası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. Derginin temel amacı iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında, akademik çalışmaları yayınlamaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergide; iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan süreli ve hakemli bir dergidir.

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci ortalama 60 günde tamamlanmaktadır. 


                                       

Cilt 21 - Sayı 2 - 23 Kas 2020
 1. SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1 - 18
  Rahim ARSLAN, Mustafa FİLİZ
 2. SANAL CEMAAT (Tarihsel ve Sosyolojik Gerçeklikten, Dijital Çağın Sanallığına: Cemaatin Sanallaşması)
  Sayfalar 19 - 46
  Saniye VATANDAŞ
 3. GENETİK ALGORİTMA İLE SINAV ÇİZELGELEME
  Sayfalar 47 - 68
  Serkan TAŞTAN, Halime SUVAY EKER
 4. NAKİT TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ BİST 30 ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2007-2017)
  Sayfalar 69 - 89
  Selahattin KOÇ, Bayram YALDIZ, Zekai ŞENOL
 5. MUHASEBE ALANINDA HATA VE HİLE İLE İÇ KONTROL ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ (2009 – 2019)
  Sayfalar 90 - 102
  Seval ELDEN ÜRGÜP
 6. COVID-19’ UN POTANSİYEL TURİST PROFİLİ OLUŞTURAN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 103 - 121
  İlker ÖZTÜRK, Emre TANKUŞ
 7. TÜRKİYE'DE SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI VE BORNOVA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 122 - 156
  Ayşe Nur BALCILAR, Serkan ÇINARLI
 8. ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI İLE BİTCOİN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TAHMİNİ
  Sayfalar 157 - 169
  Ahmet SEL, Numan ZENGİN, Zafer YILDIZ
 9. KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİNDEN BWM VE FUCOM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 170 - 185
  Gülay DEMİR, Hüdaverdi BİRCAN
 10. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANS ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: PLASTİK ÜRETİM İŞLETMESİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 186 - 207
  Berrin FİLİZÖZ, Emine ATALAY
 11. HEGEMONYAL DÜZENDE GÖZETİM TOPLUMU
  Sayfalar 208 - 237
  Elif GÜRDAL, Selim KANAT
 12. BOTANİK TURİZM BAĞLAMINDA BOTANİK BAHÇESİ KURULUMUNA YÖNELİK PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: GÜMÜŞOVA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 238 - 257
  Canan ÖZGENÇ, Muammer MESCİ
 13. MAUT YÖNTEMİNİN MOOSRA VE ROV YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 258 - 266
  Alptekin ULUTAŞ
 14. FİNANSAL YAPILANDIRMA İŞLEMLERİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TFRS 9 KAPSAMINDA FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ: ÖRNEK UYGULAMA
  Sayfalar 267 - 281
  Burak ÖZDOĞAN
 15. ÖZEL HASTANELERE YAPILAN ÇEVRİMİÇİ ŞİKÂYETLERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 282 - 297
  Zührem YAMAN, Büşra KAVUNCU
 16. SİYASAL PAZARLAMA VE SİYASAL İLETİŞİMDE POST-TRUTH: DONALD TRUMP ÖRNEĞİ
  Sayfalar 298 - 309
  Aykut YILMAZ, Tarık YOLCU, Kürşad ÖZKAYNAR, Ömer Sezai AYKAÇ
 17. TOPLUMLARDA FİZİKSEL PARADAN DİJİTAL PARAYA GEÇİŞ: BİTCOİN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 310 - 333
  Bülent ÇİZMECİ, İbrahim Hakan GÖVER
 18. YENİ BİR ÜRETİM SİSTEMİ: SERU
  Sayfalar 334 - 351
  Adem TÜZEMEN
 19. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA
  Sayfalar 352 - 383
  Kübra DEMİR
 20. HUZUR VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Sayfalar 384 - 403
  Kemal EYÜBOĞLU, Enis TÜYSÜZ
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 12 Mart 2021
Dizinler
Dizinler

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veritabanlarında taranmaktadır.