Başeditör
Ad: Selçuk BUYRUKOĞLU
E-posta: sbuyrukoglu@cumhuriyet.edu.tr
Adres:

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS


Editör Yardımcısı
Ad: Mualla AKÇADAĞ
E-posta: makcadag@cumhuriyet.edu.tr
Adres:

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

58140 Kampüs SİVAS


Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Mualla AKÇADAĞ
E-posta: makcadag@cumhuriyet.edu.tr
Telefon: (0346)2191010
Adres:

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

58140 Kampüs SİVAS


Dizinler

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veritabanlarında taranmaktadır.