Başeditör
Ad: Osman ALACAHAN
E-posta: oalacahan@cumhuriyet.edu.tr
Adres:

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS


Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Karaköy
E-posta: ckarakoy@cumhuriyet.edu.tr
Telefon: (0346)2191010 - 1814
Adres:

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

58140 Kampüs SİVAS