Yıl 2016, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 153 - 168 2016-05-20

DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

Derviş Boztosun [1] , Semra Aksoylu [2] , Fatih Altınışık [3] , Emre Hayri Baraz [4] , Barış Aksoy [5]


Bu çalışma, Kayseri’de faaliyet gösteren ve ihracat yapan reel sektör firmalarının finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün kullanıp kullanmadıklarını ve risk yönetim birimi kurup kurmadıklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Bu amaçla, Kayseri ilinde ihracat yapan 100 reel sektör firmasının finans temsilcilerine anket uygulanmış ve türev ürün kullanım oranının %29 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca firmalarda risk yönetim birimi bulunmasını etkileyen unsurları belirleyebilmek için lojistik regresyon analizi yapılmış ve bu durumun firmaların karşılaştıkları işletme riskine ve firmalarda yurt dışı yatırımın varlığına bağlı olduğu tespit edilmiştir.

 • AFZA, T., ve Alam, A. (2011). Determinants of Extent of Financial Derivative Usage. African Journal of Business Management , 8331-8336.
 • AKSARAYLI, M., ve Saygın, Ö. (2011). Algılanan Hizmet Kalitesi ve Lojistik Regresyon Analizi ile Hizmet Tercihine Etkisinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi , 21 - 37.
 • ALKEBACK, P., and Hagelin, N. (1999). Derivative Usage by Nonfinancial Firms in Sweden with an International Comparison. Journal of International Financial Management and Accounting , 104-120.
 • ALLAYANNİS, G., and Ofek, E. (2001). Exchange Rate Exposure, Hedging, And The Use Of Foreign Currency Derivatives. Journal of International Money and Finance , 273-296.
 • BAYRAKDAROĞLU, A., Sarı, B., ve Heybeli, B. (2013). İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Arastırması: Denizli İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 57-72.
 • BEATTY, A. (1999). Assessing The Use Of Derivatives As Part Of a Risk-Management Strategy. Journal of Accounting and Economics , 353-357.
 • BERKMAN, H., Bradbury, M. E., Hancock, P., & Innes, C. (2002). Derivative financial instrument use in Australia. Accounting and Finance , 97-109.
 • BODNAR, G. M., Hayt, G. S., and Marston, R. C. (1998). 1998 Wharton Survey of Financial Risk Managemebyn t US Non-Financial Firms. Financial Management , 69-91.
 • COŞKUN, S., Kartal, M., Çoşkun, A., & Bircan, H. (2004). Lojistik Regresyon Analizinin İncelenmesi ve Diş Hekimliğinde Bir Uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 41-50.
 • ERSOY, E. (2011). Türkiye’de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 63-80.
 • GAY, G. D., and Nam, J. (1998). Underinvestment Problem and Corporate Derivatives Use. Financial Management , 53-69.
 • GUAY, W., and Kothari, S. (2003). How Much Do Firms Hedge With Derivatives? Journal of Financial Economics , 423-461.
 • http://www.borsaistanbul.com/. (2015, 09 02). http://www.borsaistanbul.com. http://www.borsaistanbul.com. adresinden alınmıştır
 • LEVİCH, R. M., Hayt, G. S., and Ripston, B. A. (1999). 1998 Survey of Derivatives and Risk Management Practices by U.S. Institutional Investors . FIN Working Paper , 1-44.
 • MARSHALL, A. P., & Weetman, P. (2002). Information Asymmetry in Disclosure of Foreign Exchange Risk Management: Can Regulation be Effective? Journal of Economics and Business , 31-53.
 • MARTIN, M. Á., Rojas, W., Eráusquin, J. L., & Vera, D. Y. (2009). Derıvatıves Usage by Non-Fınancıal Fırms ın Emergıng Markets: The Peruvıan Case. Journal of Economics, Finance and Administrative Science , 73-86.
 • SELVİ, Y., ve Türel, A. (2010). Derivatives Usage in Risk Management By Turkish Non Financial Firmas And Banks A Comparative Study. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica , 663-671.
 • YILDIRAN, M. (2015). The Financial Risk Management Strategies During 2008/09 Global Financial Crisis: A Survey on Turkish Exporting Firms. International Journal of Finance and Accounting , 163-171.
 • YILMAZ, M. K., ve Kurun, E. (2007). The Impact of Derivatives on Financial Stability in Turkish Economy Evidence from the Istanbul Stock Exchange and TurkDEX. International Research Journal of Finance and Economics , 180-200.
 • YÜCEL, A. T., Mandacı, P. E., ve Kurt, G. (2007). İşletmelerin Finansal Risk Yönetimi ve Türev Ürün Kullanımı: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan İşletmelerde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 1-9.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Derviş Boztosun

Yazar: Semra Aksoylu

Yazar: Fatih Altınışık

Yazar: Emre Hayri Baraz

Yazar: Barış Aksoy

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mayıs 2016

Bibtex @ { cumuiibf297320, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, eissn = {2687-4032}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {153 - 168}, doi = {}, title = {DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Boztosun, Derviş and Aksoylu, Semra and Altınışık, Fatih and Baraz, Emre Hayri and Aksoy, Barış} }
APA Boztosun, D , Aksoylu, S , Altınışık, F , Baraz, E , Aksoy, B . (2016). DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 17 (1) , 153-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf/issue/28001/297320
MLA Boztosun, D , Aksoylu, S , Altınışık, F , Baraz, E , Aksoy, B . "DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (2016 ): 153-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf/issue/28001/297320>
Chicago Boztosun, D , Aksoylu, S , Altınışık, F , Baraz, E , Aksoy, B . "DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (2016 ): 153-168
RIS TY - JOUR T1 - DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ AU - Derviş Boztosun , Semra Aksoylu , Fatih Altınışık , Emre Hayri Baraz , Barış Aksoy Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 168 VL - 17 IS - 1 SN - 1303-1279-2687-4032 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ %A Derviş Boztosun , Semra Aksoylu , Fatih Altınışık , Emre Hayri Baraz , Barış Aksoy %T DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279-2687-4032 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Boztosun, Derviş , Aksoylu, Semra , Altınışık, Fatih , Baraz, Emre Hayri , Aksoy, Barış . "DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 / 1 (Mayıs 2016): 153-168 .
AMA Boztosun D , Aksoylu S , Altınışık F , Baraz E , Aksoy B . DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 17(1): 153-168.
Vancouver Boztosun D , Aksoylu S , Altınışık F , Baraz E , Aksoy B . DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 17(1): 168-153.