Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-5143 | e-ISSN 1305-5143 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |ISSN: 1305 – 5143

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

58140

Sivas / Türkiye


YAZARLARIN DİKKATİNE !

Dergimize makale gönderecek olan yazarlar için "Örnek Makale Şablonu" yüklenmiş ve yazım kuralları güncellenmiştir. 2020 Haziran sayısı için makalelerini gönderecek olan yazarların söz konusu şablonu kullanmaları ve yeni yazım kurallarını uygulamaları gerekmektedir.

 

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1305-5143 | e-ISSN 1305-5143 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak ResmiISSN: 1305 – 5143

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

58140

Sivas / Türkiye


YAZARLARIN DİKKATİNE !

Dergimize makale gönderecek olan yazarlar için "Örnek Makale Şablonu" yüklenmiş ve yazım kuralları güncellenmiştir. 2020 Haziran sayısı için makalelerini gönderecek olan yazarların söz konusu şablonu kullanmaları ve yeni yazım kurallarını uygulamaları gerekmektedir.

 

Cilt 43 - Sayı 2 - 26 Ara 2019
 1. LEGG-CALVE-PERTHES HASTALIĞI: PALEOPATOLOJİK BİR BAKIŞ
  Sayfalar 1 - 8
  Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU , Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM
 2. TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRİNDE AİLE
  Sayfalar 9 - 28
  Cengiz EKEN
 3. MANİSA VE SİVAS YÖRESİ SAĞALTIM YÖNTEMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  Sayfalar 29 - 46
  Şule GÜMÜŞ
 4. BELEDİYELER DERGİSİNİN (1935-1942) YEREL TARİH ARAŞTIRMALARINDA YERİ ve ÖNEMİ
  Sayfalar 47 - 90
  Mehmet KARAYAMAN
 5. HATTATLARA VEFA: KETEBE DUASI
  Sayfalar 91 - 114
  Bera KEMİKLİ
 6. SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUMUN BELİRLEYİCİLERİ DİNDARLIK, YURTSEVERLİK, AYRIMCILIK VE HOŞGÖRÜ OLABİLİR Mİ?
  Sayfalar 115 - 138
  Yeliz KINDAP TEPE , Vezir AKTAŞ , Mihriban CANER , Rojbin DEMİREL , Cansu KANAT , Kezban GÜRE , Emin YEŞİLDAĞ
 7. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 139 - 150
  Esra KISACIK , Canan KALAYCIOĞLU
 8. SİVAS TARİHİNE DER-KENAR; YENİ TÜRKİYE’NİN İLK YÜKSEK MAHKEMESİ SİVAS MUVAKKAT TEMYİZ HEYETİ
  Sayfalar 151 - 174
  Osman KÖKSAL
 9. ÂŞIK-SAZ İLİŞKİSİNDE GELENEĞİ OKUMAK: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 175 - 192
  Cafer ÖZDEMİR
 10. YAŞAM KALİTESİNİN YALNIZLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 193 - 210
  Faruk AY , Deniz AKKAYA , Gülüşan ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK
 11. SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA VE EKOTURİZM ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA KADINLARIN ROLÜ: ŞEYHLİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 211 - 238
  İbrahim SEZER
 12. İSTANBUL İLİNDEKİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE YAPILAN ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 239 - 252
  Haydar HOŞGÖR , Nurperihan TOSUN
 13. YASMINA KHADRA'NIN GÜNÜN GECEYE BORCU ADLI YAPITINDA SÖMÜRGECİLİK SONRASINDA KÜLTÜR VE KİMLİK BAĞLAMINDA GÖÇ İZLEKLERİ
  Sayfalar 253 - 274
  Esra ULUŞAHİN
 14. MODERNLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİREN OLGULAR - TOPLUMSAL YAŞAMIN KIYISINDA KALAN YAŞLILAR -
  Sayfalar 275 - 298
  Vehbi ÜNAL
 15. XIX. YÜZYILA AİT BİR CÖNK ÖRNEĞİ
  Sayfalar 299 - 308
  Abdurrahim YILDIZ
 16. MARTIN CRIMP'İN ATTEMPTS ON HER LIFE OYUNU ÜZERİNE BAUMANCI BİR OKUMA
  Sayfalar 309 - 334
  Kadriye Çiğdem YILMAZ , Mehmet TAKKAÇ
 17. HAİTİ'NİN KANLI TARİHİNE İKİ BAKIŞ: HEINRICH VON KLEIST'IN "DIE VERLOBUNG IN SAN DOMINGO" VE ANNA SEGHERS'İN "DIE HOCHZEIT VON HAITI" BAŞLIKLI NOVELLALARI
  Sayfalar 335 - 356
  Bekir ZENGİN