Editör
Ad: Doç. Dr. Ahmet Yüksel
E-posta: ayuksel@cumhuriyet.edu.tr
Telefon: 05304196967
Adres: Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Sivas - Türkiye
Editör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Onur BALCİ
E-posta: obalci@cumhuriyet.edu.tr
Telefon: 05077565855
Adres: Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, Sivas-Turkey