Yıl 2018, Cilt 42 , Sayı 2, Sayfalar 47 - 76 2018-12-12

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ

HACI MUSTAFA KİRİŞ [1]


Türkiye’de din ile ilgili en üst düzeyde vazife icra eden Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve ilahiyat fakültesinin birbiriyle sürekli işbirliği halinde bulunması kaçınılmazdır. 2017 yılı sonu verilerine göre DİB personelinin % 64,4 oranında büyük bir kısmının ilahiyat lisans ve ön lisans mezunu olması, bu ilişkiyi daha da güçlü hale getirmektedir.

Günümüzde birçok kurum, bünyesinde görev yapacak olan personelin istihdamı ve daha yüksek bir performansla görevini yerine getirmesi amacıyla kurumda görev yapacaklar için “personel yeterlikleri” belirlemektedir. DİB da toplumun ihtiyaç duyduğu din hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir biçimde sunulabilmesi amacıyla belirlediği personel yeterliklerine 2014 yılında şimdiki mevcut şeklini vermiştir.

Mezunlarının önemli bir kısmı DİB’nda görev alan ilahiyat fakültesi, DİB’nın belirlemiş olduğu bu yeterlikleri ne oranda dikkate almaktadır? Fakültenin programında bu yeterliklere ne kadar yer verilmekte ve bu fakülteden mezun olanlar DİB personel yeterlikleri konusunda ne derece yeterli olmaktadırlar? Bu çalışmanın amacı, DİB’nın, bünyesinde çalışacak personel için belirlemiş olduğu yeterliklerin, ilahiyat fakültesi lisans programlarından mezun olan/olacak öğrencilere fakültede kazandırılıp kazandırılmadığını, şayet kazandırılıyorsa bunun ne düzeyde gerçekleştiğini ortaya koymaktır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, PERSONEL YETERLİKLERİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FAKÜLTE PROGRAMI, YETERLİK
  • BAŞ Gökhan, “Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Yıl: 2013, Sayı: 13, ss. 965-992.
  • BÜYÜKÖZTÜRK Şener, Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2007.
  • KAPTAN Saim, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Yayınları, Ankara 1998.
  • KARASAR Niyazi, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayıncılık, Ankara 2011.
  • ________, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara 1995.
  • T.C. Diyanet İşleri BaşkanlığıPersonel Yeterlikleri, DİB Yayınları, Ankara 2010.
  • T.C. Diyanet İşleri Başkanlğı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) DİB Personel Yeterlikleri, DİB Yayınları, Ankara 2014.
  • http://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_01/25104602_06061145_dogmdersprogramirenkli.pdf (Son Erişim Tarihi 07.09.2017).
Birincil Dil tr
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1731-7325
Yazar: HACI MUSTAFA KİRİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil495674, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {42}, pages = {47 - 76}, doi = {}, title = {DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ}, key = {cite}, author = {KİRİŞ, HACI MUSTAFA} }
APA KİRİŞ, H . (2018). DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 42 (2) , 47-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/41012/495674
MLA KİRİŞ, H . "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 (2018 ): 47-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/41012/495674>
Chicago KİRİŞ, H . "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 (2018 ): 47-76
RIS TY - JOUR T1 - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ AU - HACI MUSTAFA KİRİŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 76 VL - 42 IS - 2 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ %A HACI MUSTAFA KİRİŞ %T DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 42 %N 2 %R %U
ISNAD KİRİŞ, HACI MUSTAFA . "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 / 2 (Aralık 2018): 47-76 .
AMA KİRİŞ H . DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 42(2): 47-76.
Vancouver KİRİŞ H . DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARININ İŞLEVSELLİĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 42(2): 76-47.