Yıl 2019, Cilt 43 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 20 2019-06-25

SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR

Ayşe Köse [1] , Fatih Arslan [2]


Kişinin kendi hayatına kendi eliyle son vermesi olarak tanımlanan intihar günümüzde ilk on ölüm nedeninden biridir. İntihar bugün olduğu gibi geçmişte de toplumsal düzeni tehdit eden sosyal bir olgudur. Çoğunlukla bireysel bir edim olarak ele alınan intiharın sosyolojik boyutu çalışmamızın ana gövdesini oluşturmaktadır.  Emile Durkheim’dan bu yana intihar, bir sosyolojik olgu olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda, Durkheim başta olmak üzere sosyologlarca geliştirilmiş intihar teorileri ele alınmıştır. Türkiye’de ve dünyada intihar oranlarının hızlı artışı küreselleşme ve kültür bağlamlarında değerlendirilmiştir. 

İntihar, Durkheim, Küreselleşme, Kültür
  • Arslan, Fatih ve Köse, Ayşe (2019). “Türkiye’de İntiharların Sosyolojik Analizi (2000-2015), İKSAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, M. Fatih Bilal Alodalı ve Samira Khadhraoi(ed.), s. 320-338, İKSAD Yayınevi. Baudrillard, Jean (2008). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Durkheim, Emile (2014). İntihar. (Çev. Özer Ozankaya). İstanbul: Cem Yayınevi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO). 01.01.2018 http://www.who.int/mental_health/media/en/426.pdf Fromm, Erich (1993). İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri I. (Çev. Şükrü Alpagut). İstanbul: Payel Yayınevi. Gibbs, Jack P. Martin Walter T. (1958). "A Theory of Status Integration and Its Relationship to Suicide". American Sociological Review. 2:140-147. Giddens, Anthony (1965). "The Suicide Problem in French Sociology". The British Journal of Sociology. 1: 3-18. Goffman, Erving (2018). Damga “Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar. Ankara: Heretik Yayıncılık. Marx, Karl (2006). İntihar Üzerine. (Derleyen: Barış Çoban vd.). İstanbul: Yeni Hayat Kütüphanesi. Metzger, C. Rodney (1969). Suicidology: A Study Of Suicide Trendsand Theories 1950 – 1964.Montana Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Lester D,Gunn J.F (2016). Sociology of Suicide. 01.01.2018 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128009512000339 Sümer, Necati (2016). "Antik ve İlkel Toplumlarda İntihar Olgusu". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 1: 83-116. Travis, Robert (1990). "Halbwachs and Durkheim: A Test of Two Theories of Suicide". The British Journal of Sociology. 2: 225-243.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5602-5819
Yazar: Ayşe Köse (Sorumlu Yazar)
Kurum: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6916-6277
Yazar: Fatih Arslan
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil582233, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {43}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR}, key = {cite}, author = {Köse, Ayşe and Arslan, Fatih} }
APA Köse, A , Arslan, F . (2019). SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 43 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582233
MLA Köse, A , Arslan, F . "SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2019 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582233>
Chicago Köse, A , Arslan, F . "SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2019 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR AU - Ayşe Köse , Fatih Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 43 IS - 1 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR %A Ayşe Köse , Fatih Arslan %T SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 43 %N 1 %R %U
ISNAD Köse, Ayşe , Arslan, Fatih . "SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 / 1 (Haziran 2019): 1-20 .
AMA Köse A , Arslan F . SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 43(1): 1-20.
Vancouver Köse A , Arslan F . SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 43(1): 20-1.