Yıl 2019, Cilt 43 , Sayı 1, Sayfalar 53 - 69 2019-06-25

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU

Meryem Acara Eser [1] , Gökhan Eken [2]


Şüphesiz uygar bir ülke olmanın önemli göstergelerinden birisi de o toplumun sahip olduğu müzelerdir. Müzeler bir ülkenin tarihinin, belleğinin, kültürünün ve zenginliğinin mekânlarıdır. Müze açmak, envanter çalışmaları yapmak, mevcut koleksiyonları evrensel niteliklerde sergilenebilir duruma getirmek ve korumak her ulus için milli bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmede elbette üniversitelerin de önemli görevleri bulunmaktadır.

Dünyanın saygın üniversitelerinde (Cambridge, Harvard, Pennsylvania, Florida, Yale, Arizona vs.) son derece önemli müzecilik çalışmalarının yapıldığı bilinmektedir. Türkiye’de, özellikle İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerimizin müzecilik faaliyetlerine hız verdikleri, müzeler açtıkları görülmektedir. Bu köklü üniversitelere son zamanlarda yaptıkları çalışmalarla diğer bazı üniversiteler de katılmıştır. Bu amaçla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde de kısa adı MÜZEM olan Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Bu çalışma ile ülkemizde üniversite müzelerinin durumu kısaca ele alınmış ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde MÜZEM sorumluluğunda gerçekleştirilen müzecilik çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Sanat, Müze, Üniversite, Cumhuriyet Üniversitesi, MÜZEM
  • AKTUĞ, Mustafa Salim; “Bir Ütopya’nın Hayat Buluşu: Hacettepe Sanat Müzesi”, Sanat Çevresi, 28. Yıl (t.y.), s. 62-65. AYGÜN, Sadettin; “Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Koleksiyonu”,Unimuseum, C. 1, S. 2, 2018, s. 43-45. ERBAY, Fethiye; “Üniversite Müzelerinin Önemi”, Anadolu Sanat, 10, 1999, s. 48-53. ERBAY, Fethiye; “The Role of University Museums”, Unimuseum, C. 1, S. 1, 2018a, s. 14. ERBAY, Fethiye; “Manchester Üniversite Müzesi’nin Sürdürülebilir Projeleri”, Unimuseum, C. 1, S. 2, 2018b, s. 38-42. ERBAY, Mutlu; “Koleksiyon Değerleri Açısından Manchester, Hokkaido ve Boğaziçi Üniversite Müzeleri”, Unimuseum, C. 1, S. 2, 2018, s. 46-50. ERBAY, Nuri Özer; “Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Müzeleri Koleksiyonu”, Unimuseum, C. 1, S. 2, 2018, s. 51-56. GÖĞEBAKAN, Yüksel; “İnönü Üniversitesi’nin Müzeleri-1: Özel Turgut Özal Müzesi”, S. 23, 2013, http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunigsfd/article/view/1025009725/102500781 Erişim Tarihi: 10.01.2017 GÖĞEBAKAN, Yüksel; “İnönü Üniversitesi Müzeleri”, Unimuseum, C. 1, S. 2, s. 57-61. GÜLER, Uygar; Kültür Varlıklarının Korunması ve Toplumsal Kültürel Bilincin Arttırılması Konusunda Üniversitelerin Rolü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Basılmamış Uzmanlık Tezi, 2012. Erişim Adresi: https://docplayer.biz.tr/7285551-Kultur-varliklarinin-korunmasi-ve-toplumsal-kulturel-bilincin-arttirilmasi-konusunda-universitelerin-rolu.html KAYNAK, Selahattin; YILMAZ, Mustafa Kemal; “Sosyo - Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü ve Yöre Halkının Üniversite’den Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama”, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 13, S. 4, 2011, s. 55-73. Online Yayın Tarihi: 12.01.2012 ISSN: 1302-3284 E-ISSN: 1308-0911 OKAN, Mustafa; “Hacettepe Sanat Müzesi: Yaşayan Bir Bellek İçin Eylem Alanı”, Sanat Çevresi 28. Yıl, (t.y.), s. 66-69. ÖZDEMİR, Cüneyt; “AVM sayısı müze sayısını geçince!” http://www.radikal.com.tr/ yazarlar/cuneyt-ozdemir/avm-sayisi-muze-sayisini-gecince-1132448/, 2013, Erişim Tarihi: 28.02.2017 ÖZKAN, Gülseven; “En çok müze İstanbul Üniversitesi’nde” http://www.hurriyet.com.tr/en-cok-muze-istanbul-universitesi-nde-27346674, 2014. YASA YAMAN, Zeynep; “Sanat Müzelerinin Tarihi Kimlikleri Ve Sorumlulukları Üzerine” http://www.sanatmuzesi.hacettepe.edu.tr/zeynep.htm Erişim Tarihi: 13.01.2017 http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/bologna-bildirgesi-1999- Erişim Tarihi: 12.02.2017 https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_%C3%9Cniversite_M%C3%BCzeleri Erişim Tarihi: 12.02.2017 http://turizmguncel.com/haber/turkiye%27de-toplam-kac-muze-var-bu-muzeleri-kac-kisi-ziyaret-etti-h29251.html Erişim Tarihi: 14.02.2017
Birincil Dil tr
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8542-021X
Yazar: Meryem Acara Eser (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8614-204X
Yazar: Gökhan Eken (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil582240, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {43}, pages = {53 - 69}, doi = {}, title = {SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU}, key = {cite}, author = {Eken, Gökhan} }
APA Acara Eser, M , Eken, G . (2019). SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 43 (1) , 53-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582240
MLA Acara Eser, M , Eken, G . "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2019 ): 53-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582240>
Chicago Acara Eser, M , Eken, G . "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2019 ): 53-69
RIS TY - JOUR T1 - SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU AU - Meryem Acara Eser , Gökhan Eken Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 69 VL - 43 IS - 1 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU %A Meryem Acara Eser , Gökhan Eken %T SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 43 %N 1 %R %U
ISNAD Acara Eser, Meryem , Eken, Gökhan . "SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 / 1 (Haziran 2019): 53-69 .
AMA Acara Eser M , Eken G . SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 43(1): 53-69.
Vancouver Acara Eser M , Eken G . SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİNİN OLUŞUMU. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 43(1): 69-53.