Yıl 2019, Cilt 43 , Sayı 1, Sayfalar 120 - 144 2019-06-25

SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ

Mesut Karakaş [1]


Türk edebiyatı, geniş bir yelpazeye sahip olması sebebiyle şiir ve nesir alanında önemli şahsiyetler barındırır. Bunlardan biri de Seyyid İmâdüddîn Nesîmî’dir. Geçmiş dönemlerde yaşamış şairlerin şiirlerine divanlarının dışında mecmua ve cönklerde de rastlanmaktadır. İncelenmemiş birçok mecmua ve cönk içerisinde divanı olan şairlere ait şiirler olduğu gibi, divan sahibi olmayan ve tanıtılması büyük önemi haiz birçok şaire ait şiirler de mevcuttur.

      Seyyid İmâdüddîn Nesîmî’nin Türkiye ve Azerbaycan’da basılı divanları mevcut olmasına rağmen bu divanlarında yer almayan, tespit edilmeyi bekleyen şiirlerinin olduğu aşikârdır. Bu çalışmada Nesimi’nin divanında yer almayan gazeller iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde Nesîmî’nin neşredilmiş divanlarında yer almayan şiirlerini, ikinci bölümde ise Türkiye’de neşredilmiş divanında bulunmayan ancak Bakü neşrinde bulunan şiirlerini tanıttık.

      Bu çalışma, incelenmemiş mecmua ve cönklerde yalnızca Seyyid İmâdüddîn Nesîmî’ye ait şiirlerin değil diğer şairlerimizin de tanıtılmayı bekleyen şiirleri olduğunu göstermektedir. 

Türk Edebiyatı, Divanlar, Şiir Mecmuaları, Cönkler, Nesîmî Divanı, Nesîmî Gazelleri
  • ARASLI, Hamid; İmameddin Nesîmî Seçilmiş Eserleri, Lider Neşriyat, Bakü 2004. AYAN, Hüseyin; Nesîmî Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1990. AYAN, Hüseyin; Nesîmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2014. BANARLI, Nihat Sami; “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi” C. I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1983. BİLGİN, Azmi; “Nesîmî”, DİA, Cilt: 33, İstanbul 2007, s. 3-5 DİLÇİN, Cem; Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. KARAKAŞ, Mesut; Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesindeki 375 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin) (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 2018. KÖKSAL, Mehmet Fatih; “Seyyid Nesîmî’nin Yayımlanmamış Şiirleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 50, 2009, s. 77-135. ONAN, Necmettin Halil Onan; İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, MEB Yayınları, İstanbul 1997. ÜNVER, Mustafa; “Nesimi ve Vahdet-i Vücud”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 39, Erzurum 2009, s. 537-552. YILDIRIM, Yusuf; Seyyid Nesimî, Ketebe Yayınları, İstanbul 2018.
Birincil Dil tr
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9987-9147
Yazar: Mesut Karakaş (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil582246, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {43}, pages = {120 - 144}, doi = {}, title = {SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ}, key = {cite}, author = {Karakaş, Mesut} }
APA Karakaş, M . (2019). SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 43 (1) , 120-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582246
MLA Karakaş, M . "SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2019 ): 120-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582246>
Chicago Karakaş, M . "SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2019 ): 120-144
RIS TY - JOUR T1 - SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ AU - Mesut Karakaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 144 VL - 43 IS - 1 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ %A Mesut Karakaş %T SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 43 %N 1 %R %U
ISNAD Karakaş, Mesut . "SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 / 1 (Haziran 2019): 120-144 .
AMA Karakaş M . SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 43(1): 120-144.
Vancouver Karakaş M . SEYYİD NESÎMÎ’NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 43(1): 144-120.