Yıl 2019, Cilt 43 , Sayı 1, Sayfalar 207 - 224 2019-06-25

ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR

Hanife Özer [1]


İlk şiirlerini Servet-i Fünûn dergisinde yayımlayan, 1928 yılında Yedi Meşale grubu içinde gördüğümüz Ziya Osman Saba, şiirlerinde biyografik bilgilere yer veren şairlerimizden biri olarak kabul edilir.  Nitekim onun şiirlerindeki temlere genel olarak bakıldığında hırslardan uzak, sıradan/olağan bir yaşantının hasretini çeken mütevazı ve mutedil bir karakterin yansımalarıyla karşılaşılır.

Buna göre; “geçmişin/çocukluk günlerinin özlemi, o günlerin geri gelmeyeceğinin bilinciyle içine düşülen melankolik atmosfer, bu atmosferden kurtulmanın ancak ev ve aile ortamında mümkün olabileceğine duyulan inanç ve buna yönelik derin arzu, arzuladığı yaşantıya ulaşamayınca daima ve samimiyetle bağlı olduğu Allah’tan gelecek ölümü bekleme/dileme” şeklinde bir seyir izlediğini söylemek mümkündür. Şairin bütün bu tercihlerinin veya yönelişlerinin ise şiirinde bazı varlık ve kavramları daha fark edilir hâle getirmesi ve şiirinin kelime kadrosu içinde önemli bir yer tutması elbette kaçınılmazdır.   

Bu çalışmada Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde kullandığı din içerikli söz varlıkları tespit edilerek bunların yüklendikleri işlevler ele alınmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde şairin şiiri hakkında kısa ve genel bilgiler verilmiştir. İnceleme kısmında Saba’nın şiirlerindeki dinsel unsurlar kullanım yoğunluğu bakımından tasnif edilmiş; “dinsel varlıklar, dinsel mekânlar ve dinsel kavramlar / eylemler / nesneler” olmak üzere üç bölümde incelenmiştir. Sonuç kısmında Saba’nın kullandığı dinsel kavram ve terimlerin hangi kültüre, medeniyete ait oldukları veya hangilerini temsil ettikleri, şairin bunları seçmesinde hangi etmenlerin rol oynadığı ve bütün bunların ışığında söz konusu unsurların Ziya Osman Saba’nın şiirindeki işlevleri tartışılmıştır. 

Şiir, Din, Ziya Osman Saba, Dinsel varlık, Dinsel mekân, Dinsel kavram/terim
  • BACHELARD, Gaston; Uzamın Poetikası, İthaki Yayınları, İstanbul, 2008. DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü; Çocuk ve Allah, İstanbul, 2018. HÖKELEKLİ, Hayati; Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2001. KAPLAN, Mehmet; Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1996. KISAKÜREK, Necip Fazıl, Çile, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2006. MİYASOĞLU, Mustafa; Ziya Osman Saba, MEB Yayınları, Ankara, 1987. NARLI, Mehmet, Şiir ve Mekân, Akçağ Yayınları, Ankara, 2014. NECATİGİL, Behçet; Düzyazılar I, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006. PAZARLI, Osman; Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982. SABA, Ziya Osman; Cümlemiz, Can Yayınları, İstanbul, 2014. ŞAHİN, İbrahim; “Kayıp Zamanın Süsleri: Biyografi ve Tahkiye Arasında Ziya Osman Saba’nı Hikâyeleri,” Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hâkim Yayınları, Ankara, 2015. TURAL, Şecaattin; “Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Din Duygusu,” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2001.
Birincil Dil tr
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7547-3174
Yazar: Hanife Özer (Sorumlu Yazar)
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil582257, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {43}, pages = {207 - 224}, doi = {}, title = {ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR}, key = {cite}, author = {Özer, Hanife} }
APA Özer, H . (2019). ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 43 (1) , 207-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582257
MLA Özer, H . "ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2019 ): 207-224 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582257>
Chicago Özer, H . "ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 (2019 ): 207-224
RIS TY - JOUR T1 - ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR AU - Hanife Özer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 224 VL - 43 IS - 1 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR %A Hanife Özer %T ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 43 %N 1 %R %U
ISNAD Özer, Hanife . "ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 / 1 (Haziran 2019): 207-224 .
AMA Özer H . ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 43(1): 207-224.
Vancouver Özer H . ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNDE DİN İÇERİKLİ UNSURLAR. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 43(1): 224-207.