Kabul Edilmiş Makaleler

  • Çeviri(sel) Dönüş için Bir Araç olarak Yeniden Yazma üzerine Kavramsal Bir Tartışma
    Aysun KIRAN 1 Tem 2020