PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi

Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7, 01.06.2001

Öz

The main purpose of this experimental research is to compare the effects of team assisted individualization technique on the mathematics achievement and self esteem at the 5th grade elementary education The subjects of the study consisted of 92 5th grade students from an elementary school in Seyhan and Yüreğir District of Adana The units of sets naturel numbers fraction additions subtructions multipilications divisions measurements calculating the average of numbers percentages and interest had been chosen and thought to the experimental grups by using team assisted individualization technique and to the control group by using whole class teaching technique The measurement instruments used in the study were mathemetics achievement test and Coopersmith self esteem inventory Both instuments had been used as pretest and posttest to the experimental and control groups Covariance analysis one way anova and scheffe F analaysis were used to analayze data In conclusion it had been found that there were significiant differences between achievements of experimental grups and control group From this result it can be said that the team assisted individualization technique is more effected than the whole class teaching on mathematic achievement At the same time it has been found that there is no significant differences on their self esteem Key Words: Team Assisted Individualization Cooperative Learning Mathematics Teaching Elementary Education Academic Achievement Self esteem

Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi

Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7, 01.06.2001

Öz

Bu araştırmanın temel amacı temel eğitim beşinci sınıf matematik dersinin kümeler doğal sayılar kesirler ondalık kesirler toplama çıkarma çarpma bölme ölçüler aritmetik ortalama yüzde ve faiz hesapları konularının kazandırılmasında küme destekli bireyselleştirme tekniğinin uygulandığı gruplar ile tüm sınıf öğretiminin yapıldığı grubun akademik başarıları ve benlik saygıları arasında anlamlı farkların olup olmadığını sınamaktır Araştırma 1997 1998 Öğretim Yılı İkinci Yarıyılında Adana ili büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan biri alt biri orta sosyo ekonomik düzeydeki iki devlet ilköğretim okulunda okuyan toplam 92 beşinci sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir Araştırmada İki deney ve bir kontrol grubu kullanılmıştır Ölçme araçları olarak kullanılan “Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Matematik Başarı Testi” her üç gruba da öntest sontest ve kalıcılık testi olarak verilmiştir İstatistiksel işlemler olarak kovaryans analizi tek yönlü varyans analizi ve Scheffe F testinden yararlanılmıştır Araştırma bulguları; akademik başarı açısından küme destekli bireyselleştirme tekniğinin tüm sınıf öğretimi yöntemine göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur Benlik saygısı açısından işe koşulan yöntemler arasında anlamlı düzeyde farklılaşma olmadığı gözlenmiştir Anahtar Sözcükler: Kubaşık Öğrenme Küme Destekli Bireyselleştirme Matematik Öğretimi Temel eğitim Akademik Başarı Benlik saygısı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç.dr. Müfit GÖMLEKSİZ Bu kişi benim


Uzm. Ayten İFLAZOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2001
Başvuru Tarihi 29 Aralık 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil59671, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {7}, number = {7}, pages = { - }, title = {Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Gömleksiz, Doç.dr. Müfit and İflazoğlu, Uzm. Ayten} }
APA Gömleksiz, D. M. & İflazoğlu, U. A. (2001). Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (7) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4363/59671
MLA Gömleksiz, D. M. , İflazoğlu, U. A. "Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2001 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4363/59671>
Chicago Gömleksiz, D. M. , İflazoğlu, U. A. "Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2001 ):
RIS TY - JOUR T1 - Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi AU - Doç.dr. MüfitGömleksiz, Uzm. Aytenİflazoğlu Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 7 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi %A Doç.dr. Müfit Gömleksiz , Uzm. Ayten İflazoğlu %T Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi %D 2001 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 7 %N 7 %R %U
ISNAD Gömleksiz, Doç.dr. Müfit , İflazoğlu, Uzm. Ayten . "Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 7 (Haziran 2001): - .
AMA Gömleksiz D. M. , İflazoğlu U. A. Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001; 7(7): -.
Vancouver Gömleksiz D. M. , İflazoğlu U. A. Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001; 7(7): -.
IEEE D. M. Gömleksiz ve U. A. İflazoğlu , "Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 7, Haz. 2001