Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2667-6656 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti. |


Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi

ISSN 2667-6656 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti. |
Kapak Resmi


Cilt 5 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Pitozis tamirinde konjunktiva-Müller kası rezeksiyonu ve eksternal levator rezeksiyonu yöntemlerinin sonuçları
  Sayfalar 55 - 62
  İlke Bahçeci Şimşek
 2. Varfarin doz aşımı nedeniyle kliniğe yatırılan hastaların klinik özellikleri ve doz aşımı ile ilgili risk faktörleri
  Sayfalar 63 - 71
  Alihan Oral, Semih Başçı, Osman Köstek, Mehmet Uzunlulu
 3. Lomber disk cerrahisinde ameliyat sonrası ağrı tedavisi için lornoksikam ve tramadol uygulamalarının karşılaştırılması
  Sayfalar 72 - 80
  Yasin Yener, K. Hakan Erkal
 4. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde yatarak tedavi gören hastalara istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi: 2018 yılı verileri
  Sayfalar 81 - 86
  Mehmet Hamdi Örüm, Mahmut Zabit Kara, Gamze Örüm, Oğuzhan Bekir Eğilmez
 5. Perkütan koroner girişim geçiren hastalarda stent-içi restenozun öngörücüleri
  Sayfalar 87 - 90
  İsmail Polat Canbolat, Alev Arat-Özkan
 6. Tromboanjiitis obliterans: Nadir bir olgu sunumu
  Sayfalar 91 - 93
  Yusuf Karancı, Cihan Bedel
 7. Batına künt travma sonrası izole pankreas kuyruk laserasyonu: Nadir bir tablo
  Sayfalar 94 - 96
  Adem Yokuş, Hanifi Koca, Harun Arslan, Ramazan Çelik, İdris Tüzün
 8. Ağır işlevsel bozukluk ile başvuran iki erkek çocukta Tourette sendromu belirtilerinin penisilin profilaksisi ile iyileşmesi
  Sayfalar 97 - 100
  Serhat Kala, Mahmut Zabit Kara, Mehmet Hamdi Örüm
 9. Azatiyoprin ilişkili bir akut pankreatit olgusu ve ilaç-ilişkili akut pankreatit
  Sayfalar 101 - 104
  Alihan Oral, Fatih Türker, Erdem Koçak, Aydın Tunçkale
 10. Alzheimer hastalığı erken tanısında burun akıntısı testlerinin önemi
  Sayfalar 105 - 109
  Kayhan Özkan, Oytun Erbaş
 11. Malign kemik tümörlerinin etyolojisi
  Sayfalar 110 - 117
  Neslihan Aksu, Şükriye Damla Kara, Taner Aksu, Vefa Atansay, Ayhan Nedim Kara
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 2149-4401 2547-9466 2015-2019