Yayın İlkeleri

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (DEÜ EFD) / Dokuz Eylul University Journal of Humanities (DEU JHUM) akademik hakemli bir dergidir.
 2. DEÜ EFD süreli yayındır ve yılda iki kez, hem internet üzerinde PDF tam metin olarak hem de basılı olarak yayınlanır.
 3. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.
 4. Derginin hedef kitlesi dil, kültür ve edebiyat, çeviribilim, tarih, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, felsefe, müzecilik, sanat tarihi, coğrafya gibi beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında çalışma yapan bilim insanları, araştırmacılar, uzman kişi ve kuruluşlardır.
 5. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerde ORCID numarası da yer almalıdır. ORCID almak için: https://orcid.org/register
 6. Dergiye gönderilecek makalelerin incelemeye alınabilmesi için, APA (American Psychological Association) tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
 7. Dergiye gönderilen makalelerin özgün olması, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecine alınmamış olması gerekir.
 8. Makale eğer lisansüstü tezlerden üretilmiş veya tezin bir bölümü ise bu durum makale yazarı tarafından makaleye dipnot olarak belirtilmelidir.
 9. Dergiye gönderilen makaleler, alana özgün katkısı, bilimsel yöntem, anlatım özellikleri ve yazım kuralları yönünden ilk olarak Editörler ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.
 10. Makaleler, Yayın Kurulunda ön değerlendirme kriterlerini karşılamaları halinde bilimsel inceleme için iki hakeme gönderilir. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri bu aşamada gizli tutulur. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına yine Yayın Kurulu karar verir.
 11. DEÜ EFD’da yayınlanan makalelerin bilim, içerik ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.
 12. Yukarıda belirtilen kural ve koşullarla bağdaşmayan yazılar yayınlanmaz.
 13. Dergiye gönderilen ve yayınlanmayan makaleler, yazara iade edilmez.
 14. Gönderildikleri tarihten itibaren üç sayı içinde yayınlanmayan çalışmalar, başka yayın kuruluşlarında değerlendirilebilir.
 15. Makalenin dergide yayınlanmasından sonra tüm telif hakları DEÜ EFD’ye aittir. Yayınlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez.
 16. DEÜ EFD ve yazar ismi kaynak gösterilmeden makalelerden alıntı yapılamaz.
 17. Derginin tüm hakları saklıdır. Derginin hiçbir bölümü Yayın Kurulu’nun izni olmaksızın ticari veya başka amaçla elektronik veya mekanik formatta çoğaltılamaz. 
 18. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi ücretsizdir.