Amaç

Dergimizin amacı, tüm iletişim bilimleri ile ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı akademik 'hakemli' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili farklı disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren dergimiz, akademik standartlara uygun yayınlar sunarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Dördüncü Kuvvet, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergimizde araştırma ve derleme makalelerine, kitap eleştirilerine, akademik yorum ve değerlendirmelere, çeviri ve benzeri yazılara yer verilmektedir. Yayımlanan bu çalışmalara telif ücreti ödenmez ve eser sahibi olarak yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla çalışmalarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar. Dergiye gönderilen makaleler, yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır ve kurulca belirlenen en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.