Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 172 - 176 2019-12-30

Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women
Kadınların Cinsel Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörlerin ve Kontraseptif Yöntem Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Meryem AŞKIN [1] , Esra Meltem KOÇ [2] , Melih Kaan SÖZMEN [3] , Erkan Melih ŞAHİN [4] , Serpil AYDOGMUŞ [5]


Aim: Sexual function is a complex process that is influenced by physical, biological and emotional factors. The use of contraception is very common among women and can affect women's sexual functions in various ways. The aim of this study was to investigate of factors affecting sexual functions and contraceptive method preferences of women.

Material and Methods: The study was planned in cross-sectional descriptive pattern and women between the ages of 18-49 who were not in menopause and who used contraception were included in the study. Sociodemographic data form and Female Sexual Function Index (FSFI) were used to collect data. The independent effects of different determinants on sexual dysfunction were evaluated by logistic regression analysis model.

Results: In this study, 45.5% of women were found to have sexual dysfunction (FSFI score <26.55). Logistic regression analysis of sexual dysfunction revealed that using modern contraceptive methods (OR= 0.393, 95% CI 0.191-0.808) and considering that the income was adequate (OR= 0.405, 95% CI 0.211-0.780) were found to be protective factors, while presence of chronic disease (OR= 2.639, 95% CI 1.074-6.481), vaginal discharge (OR= 2.121, 95% CI 1.130-3.937) and self-decision on method of contraception by herself (OR= 3.331, 95% CI 1.471-7.543) were found to be risk factors.

Conclusion: The use of modern contraceptive methods can protect women from sexual dysfunction when compared to traditional contraceptive methods. If the method of contraception used by women is learned and the directions they need are made, their sexual life and quality of life can be improved.

Amaç: Cinsel fonksiyon fiziksel, biyolojik ve duygusal pek çok faktörden etkilenen karmaşık bir süreçtir. Gebelikten korunma yöntemi kullanımı kadınlar arasında oldukça yaygındır ve kadınların cinsel fonksiyonlarını çeşitli yollarla etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı kadınların cinsel fonksiyonlarını etkileyen faktörleri ve gebelikten korunma yöntemi tercihlerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma kesitsel tanımlayıcı desende planlandı ve 18-49 yaş arasında, menopozda olmayan ve gebelikten korunma yöntemi kullanan kadınlar çalışmaya dahil edildi. Çalışmada veri toplamak amacı ile sosyodemografik veri formu ve Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Function Index, FSFI) kullanıldı. Farklı belirleyicilerin cinsel işlev bozukluğu üzerindeki bağımsız etkileri lojistik regresyon analiz modeli ile değerlendirildi.

Bulgular: Bu çalışmada kadınların %45,5’inin cinsel fonksiyon bozukluğu (FSFI skoru <26,55) yaşadığı bulundu. Cinsel fonksiyon bozukluğu üzerine oluşturulan lojistik regresyon analizinde, modern korunma yöntemi kullanmanın (OR= 0,393; %95 GA 0,191-0,808) ve gelirinin yeterli olduğunu düşünmenin (OR= 0,405; %95 GA 0,211-0,780) koruyucu faktörler olduğu bulunurken; kronik hastalık varlığı (OR= 2,639; %95 GA 1,074-6,481), vajinal akıntı (OR= 2,121; %95 GA 1,130-3,937) ve korunma yöntemine kendi kendine karar vermenin (OR= 3,331; %95 GA 1,471-7,543) ise risk faktörleri olduğu bulundu.

Sonuç: Geleneksel korunma yöntemleri ile kıyaslandığında, modern korunma yöntemleri kullanılması kadınları cinsel fonksiyon bozukluğundan koruyabilir. Kadınların gebelikten korunma yöntemi tercihleri öğrenilerek ihtiyaç duydukları yönlendirmeler yapılır ise cinsel hayatları ve yaşam kaliteleri iyileştirilebilir.

 • Pieters R, Kedde H, Bender J. Training rehabilitation teams in sexual health care: A description and evaluation of a multidisciplinary intervention. Disabil Rehabil. 2018;40(6):732-9.
 • Mehta A, Bachmann G. Premenopausal women with sexual dysfunction: The need for a bladder function history. J Sex Med. 2008;5(2):407-12.
 • McCool-Myers M, Theurich M, Zuelke A, Knuettel H, Apfelbacher C. Predictors of female sexual dysfunction: a systematic review and qualitative analysis through gender inequality paradigms. BMC Womens Health. 2018;18(1):108.
 • Tuzcular Vural EZ, Gönenç I. Contraception and sexuality. Jour Turk Fam Phy. 2011;2(4):21-3.
 • Casey PM, MacLaughlin KL, Faubion SS. Impact of contraception on female sexual function. J Womens Health (Larchmt). 2017;26(3):207-13.
 • Gölbaşı Z, Şentürk Erenel A, Turan Z. Determination of sexual dysfunction in women using contraceptive methods. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017:2(1):9-17.
 • Oksuz E, Malhan S. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women. J Urol. 2006;175(2):654-8.
 • Oksuz E, Malhan BS. Reliability and validity of the female sexual function index in Turkish population. Sendrom. 2005;17(7):54-60.
 • Krysiak R, Gilowska M, Okopień B. Sexual function and depressive symptoms in young women with low vitamin D status : a pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;204:108-12.
 • Menard S. Applied logistic regression analysis. 2nd ed. London: Sage Publications; 2001.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye nüfus ve sağlık araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü; 2014.
 • Polis CB, Bradley SE, Bankole A, Onda T, Croft T, Singh S. Typical-use contraceptive failure rates in 43 countries with Demographic and Health Survey data: summary of a detailed report. Contraception. 2016;94(1):11-7.
 • Bağbozan Ateşer G, Güzel E, Kaya S, Sivri Aydın D, Şahbaz N, Kurt Durmuş M. Preferences for contraception methods in Turkish women. Eur Arc Med Res. 2017;33(4):241-6.
 • Koseoglu SB, Deveer R, Akin MN, Gurbuz AS, Kasap B, Guvey H. Is there any impact of copper intrauterine device on female sexual functioning? J Clin Diagn Res. 2016;10(10):QC21-3.
 • Graziottin A. Prevalence and evaluation of sexual health problems--HSDD in Europe. J Sex Med. 2007;4(Suppl 3):211-9.
 • Jaafarpour M, Khani A, Khajavikhan J, Suhrabi Z. Female sexual dysfunction: prevalence and risk factors. J Clin Diagn Res. 2013;7(12):2877-80.
 • Yanikkerem E, Goker A, Ustgorul S, Karakus A. Evaluation of sexual functions and marital adjustment of pregnant women in Turkey. Int J Impot Res. 2016;28(5):176-83.
 • Zsoldos M, Pajor A, Pusztafalvi H. Relation between sexual dysfunction and metabolic syndrome. Orv Hetil. 2019;160(3):98-103.
 • Sivaranjini R, Jaisankar T, Thappa DM, Kumari R, Chandrasekhar L, Malathi M, et al. Spectrum of vaginal discharge in a tertiary care setting. Trop Parasitol. 2013;3(2):135-9.
 • Wallwiener CW, Wallwiener LM, Seeger H, Schönfisch B, Mueck AO, Bitzer J, et al. Sexual function, contraception, relationship, and lifestyle in female medical students. J Womens Health (Larchmt). 2017;26(2):169-77.
 • Sirakov M, Tomova E. Oral contraceptives and mood/sexual disorders in women. Akush Ginekol (Sofiia). 2015;54(5):34-40.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1575-6946
Yazar: Meryem AŞKIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3620-1261
Yazar: Esra Meltem KOÇ
Kurum: Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8595-9760
Yazar: Melih Kaan SÖZMEN
Kurum: Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Public Health
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1520-8464
Yazar: Erkan Melih ŞAHİN
Kurum: Onsekiz Mart University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4134-5059
Yazar: Serpil AYDOGMUŞ
Kurum: Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dtfd593920, journal = {Duzce Medical Journal}, issn = {}, eissn = {1307-671X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {172 - 176}, doi = {10.18678/dtfd.593920}, title = {Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women}, key = {cite}, author = {Aşkın, Meryem and Koç, Esra Meltem and Sözmen, Melih Kaan and Şahi̇n, Erkan Melih and Aydogmuş, Serpil} }
APA Aşkın, M , Koç, E , Sözmen, M , Şahi̇n, E , Aydogmuş, S . (2019). Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. Duzce Medical Journal , 21 (3) , 172-176 . DOI: 10.18678/dtfd.593920
MLA Aşkın, M , Koç, E , Sözmen, M , Şahi̇n, E , Aydogmuş, S . "Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women". Duzce Medical Journal 21 (2019 ): 172-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtfd/issue/51319/593920>
Chicago Aşkın, M , Koç, E , Sözmen, M , Şahi̇n, E , Aydogmuş, S . "Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women". Duzce Medical Journal 21 (2019 ): 172-176
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women AU - Meryem Aşkın , Esra Meltem Koç , Melih Kaan Sözmen , Erkan Melih Şahi̇n , Serpil Aydogmuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18678/dtfd.593920 DO - 10.18678/dtfd.593920 T2 - Duzce Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 176 VL - 21 IS - 3 SN - -1307-671X M3 - doi: 10.18678/dtfd.593920 UR - https://doi.org/10.18678/dtfd.593920 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women %A Meryem Aşkın , Esra Meltem Koç , Melih Kaan Sözmen , Erkan Melih Şahi̇n , Serpil Aydogmuş %T Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women %D 2019 %J Duzce Medical Journal %P -1307-671X %V 21 %N 3 %R doi: 10.18678/dtfd.593920 %U 10.18678/dtfd.593920
ISNAD Aşkın, Meryem , Koç, Esra Meltem , Sözmen, Melih Kaan , Şahi̇n, Erkan Melih , Aydogmuş, Serpil . "Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women". Duzce Medical Journal 21 / 3 (Aralık 2020): 172-176 . https://doi.org/10.18678/dtfd.593920
AMA Aşkın M , Koç E , Sözmen M , Şahi̇n E , Aydogmuş S . Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. Duzce Medical Journal. 2019; 21(3): 172-176.
Vancouver Aşkın M , Koç E , Sözmen M , Şahi̇n E , Aydogmuş S . Evaluation of Factors Affecting Sexual Functions and Contraceptive Method Preferences of Women. Duzce Medical Journal. 2019; 21(3): 176-172.