Amaç

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi; Mühendislik, Fen ve Teknoloji alanlarında bilimsel araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayımlamayı amaçlar.

Kapsam

Mühendislik, Fen ve Teknoloji alanları, dergi kapsamını teşkil eder.