Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adına Sahibi

Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN

Baş Editör

Doç. Dr. Şengül CANGÜR
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye

Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Alan Editörleri

Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN
Psikiyatri AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye

Prof. Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY
Göğüs Hastalıkları, Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Doç. Dr. Onur EŞBAH
İç Hastalıkları AD., Tıbbi Onkoloji B., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nevin İNCE
Enfeksiyon Hastalıkları AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar YILDIZ
Göğüs Hastalıkları AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ümit EŞBAH
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan YÜKSEL
Üroloji AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Temel Tıp Bilimleri Alan Editörleri

Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK
Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Prof. Dr. Meryem ÇAM
Histoloji ve Embriyoloji AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN
Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Doç. Dr. Görkem DÜLGER
Tıbbi Biyoloji AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Hemşirelik Bilimleri Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN

Halk Sağlığı Hemşireliği B., Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye

Biyoistatistik Alan Editörü

Doç. Dr. Şengül CANGÜR
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye

Mizanpaj Editörü

Araş. Gör. Dr. Ceyhan HACIOĞLU
Tıbbi Biyokimya AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce,Türkiye

Uluslararası Editöryal Üyeler

Alireza Heidari, Prof.Dr., American International Standards Institute & BioSpectroscopy Core Research Laboratory, Faculty of Chemistry, California South University, Irvine, California, USA 

Apar PATAER, Assoc.Prof.Dr., Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery - Research, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

Elza ORUCOVA, Assoc.Prof.Dr., Department of Infectious Diseases, Faculty of Public Health, Azerbaijan Medical University, Azerbaijan

James T. HARDEE, Assoc.Prof.Dr., Department of Internal Medicine, University of Colorado School of Medicine, Colorado, USA

Mirza ORUČ, S.T.A., Study Programme Nursing, Faculty of Medicine, University of Zenica, Bosnia-Herzegovina

Rama SHANKER, Prof.Dr., Department of Statistics, Eritrea Institute of Technology, Asmara, Eritrea

Yayın Kurulu

Hakan CİNEMRE, Prof.Dr., İç Hastalıkları AD., Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Safinaz ATAOĞLU, Prof.Dr., Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye

İdris ŞAHİN, Prof.Dr., Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye

Mustafa ÖZKAN, Prof.Dr., Psikiyatri AD., Tıp Fakültesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye

Öner Abidin BALBAY, Prof.Dr., Göğüs Hastalıkları AD., Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye

Sezer ERER KAFA, Dr.Öğr.Üyesi, Tıp Tarihi ve Etik AD., Tıp Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye

Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Doç.Dr., Tıbbi Mikrobiyoloji AD., Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Mevlüde KARADAĞ, Prof.Dr., Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD., Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara, Türkiye