Editör / Editor

Dr. Kürşad Yılmaz – Dumlupınar University, Turkey

Yardımcı Editörler / Associate Editors

Dr. Yahya Altınkurt – Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey
yaltinkurt@gmail.com

Dr. Turgut Karaköse – Dumlupınar University, Turkey
tkarakose@yahoo.com

Bölüm Editörleri / Section Editors

Eğitim Yönetimi ve Denetimi – Educational Administration and Supervision
Dr. Kamile Demir – Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey

kamiledemir@hotmail.com

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması – Educational Planning and Economics 
Dr. Tuncer Bülbül – Trakya University, Turkey
tuncerbulbul08@gmail.com

Eğitim Programları ve Öğretim – Curriculum and Instruction 
Dr. Aytunga Oğuz – Dumlupınar University, Turkey
aytunga.oguz@dpu.edu.tr

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme – Measurement and Evaluation in Education 
Dr. Ömay Çokluk – Ankara University, Turkey
cokluk@education.ankara.edu.tr

Psikolojik Danışma ve Rehberlik – Psychological Counseling and Guidance
Dr. Tuncay Ayas – Sakarya University, Turkey
tayas@sakarya.edu.tr

Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi - Teacher Training and Field Education
Dr. R. Serkan Arık - Dumlupınar University, Turkey
rserkan.arik@dpu.edu.tr

 

Editörler ve Danışmanlar Kurulu / Editorial and Advisory Board

Prof. Dr. Ali Balcı – Ankara University, Turkey

Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen – Pamukkale University, Turkey 

Prof. Dr. Ayhan Aydın – Eskişehir Osmangazi University, Turkey 

Prof. Dr. Coşkun Bayrak – Anadolu University, Turkey 

Prof. Dr. Kasım Karakütük – Ankara University, Turkey 

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu – Hacettepe University, Turkey 

Prof. Dr. Özcan Demirel – Hacettepe University, Turkey 

Prof. Dr. Sadık Kartal – Mehmet Akif Ersoy University, Turkey 

Prof. Dr. Selahattin Turan – Uludağ University, Turkey 

Prof. Dr. Yaşar Özbay – Gazi University, Turkey 

Prof. Dr. Yıldız Uzuner – Anadolu University, Turkey 

Doç. Dr. Şakir Çınkır - Ankara University, Turkey


Uluslararası Editörler ve Danışmanlar Kurulu / International Editorial and Advisory Board

Prof. Dr. A. Ross Thomas – University of Wollongong, Australia 

Prof. Dr. Andrej Sorgo – University of Maribor, Slovenia

Prof. Dr. Anita Woolfolk Hoy– Ohio State University, USA

Prof. Dr. Brian Roberts – University of Hull, UK and Shenyang Normal University, People's Republic of China 

Prof. Dr. Duncan Waite – Texas State University, USA

Prof. Dr. Fenwick W. English – University of North Carolina, USA

Prof. Dr. İbrahim Duyar – University of Arkansas at Little Rock, USA

Prof. Dr. Sumaya Azmi Al-Muhtaseb – Al-Isra University, Jordan

Prof. Dr. William W. Toili  – Western University College of Science and Technology, Kenya

Hakem ve Danışma Kurulu / Referee and Advisory Board

Dr. A. Cem Özal – Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Dr. Abdurrahman İlğan – İzmir Demokrasi University, Turkey

Dr. Adil Türkoğlu – Adnan Menderes University, Turkey 

Dr. Adnan Küçükoğlu – Atatürk University, Turkey 

Dr. Ahmet Duman – Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Dr. Ahmet Şimşek – İstanbul University, Turkey 

Dr. Ahmet Yayla – Yüzüncü Yıl University, Turkey

Dr. Ali Aksu – Dokuz Eylül University, Turkey 

Dr. Ali Çetin – Siirt University, Turkey 

Dr. Ali Faruk Yaylacı – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Ali Fuat Arıcı – Yıldız Technical University, Turkey 

Dr. Aycan Çiçek Sağlam – Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Dr. Aynur Bozkurt Bostancı – Uşak University, Turkey

Dr. Aysun Erginer – Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turkey 

Dr. Banu Özdemir – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Baykal Biçer – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Berna Aslan – Ankara University, Turkey

Dr. Betan Akyol - Adnan Menderes University, Turkey

Dr. Bilge Çam Aktaş - Anadolu University, Turkey 

Dr. Binali Tunç – Mersin University, Turkey 

Dr. Binnur Yeşilyaprak – Ankara University, Turkey

Dr. C. Ergin Ekinci – Mugla Sıtkı Kocman University, Turkey 

Dr. Cem Çuhadar – Trakya University, Turkey 

Dr. Cem Oktay Güzeller – Akdeniz University, Turkey 

Dr. Cem Topsakal – Recep Tayyip Erdoğan University, Turkey 

Dr. Cemalettin İpek – Ahi Evran University, Turkey 

Dr. Cemil Yücel – Eskişehir Osmangazi University, Turkey

Dr. Cenk Yoldaş – Celal Bayar University, Turkey

Dr. Cevat Elma – Ondokuz Mayıs University, Turkey 

Dr. Coşkun Arslan – Konya Necmettin Erbakan University, Turkey 

Dr. Cüneyt Birkök – Sakarya University, Turkey 

Dr. Çetin Terzi – Anadolu University, Turkey 

Dr. Davut Okçu – Yüzüncü Yıl University, Turkey 

Dr. Deniz Gülleroğlu – Ankara University, Turkey

Dr. Döndü Özdemir Özden - Dumlupınar University, Turkey 

Dr. Duygu Anıl – Hacettepe University, Turkey

Dr. Ebru İkiz – Dokuz Eylül University, Turkey

Dr. Ebru Oğuz – Mimar Sinan University, Turkey

Dr. Elife Doğan Kılıç – İstanbul University, Turkey

Dr. Emine Babaoğlan – Bozok University, Turkey 

Dr. Erdal Hamarta – Konya Necmettin Erbakan University, Turkey

Dr. Eren Kesim – Anadolu University, Turkey

Dr. Ergin Erginer – Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turkey 

Dr. Ertan Zerayak – Yüzüncü Yıl University, Turkey 

Dr. Esmahan Ağaoğlu – Anadolu University, Turkey 

Dr. Esra Karakuş Tayşi – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Fahriye Hayırsever – Düzce University, Turkey 

Dr. Ferman Konukman – Qatar University, Qatar 

Dr. Feyyat Gökçe – Uludağ University, Turkey

Dr. Fuat Tanhan – Yüzüncü Yıl University, Turkey 

Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Furkan Demir – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Göksu Gözen Çıtak – Ankara University, Turkey

Dr. Gülay Ekici – Gazi University, Turkey

Dr. Gülsün Şahan – Bartın University, Turkey

Dr. Güven Özdem – Giresun University, Turkey 

Dr. H. Basri Memduhoğlu – Yüzüncü Yıl University, Turkey

Dr. H. İbrahim Diken – Anadolu University, Turkey

Dr. H. Ömer Adıgüzel – Ankara University, Turkey

Dr. Halil Işık – Van Yüzüncü Yıl University, Turkey

Dr. Hamit Özen - Eskişehir Osmangazi University, Turkey

Dr. Hasan Yılmaz – Konya N. Erbakan University, Turkey

Dr. Hatice Odacı – Karadeniz Technical University, Turkey 

Dr. Hikmet Yazıcı – Karadeniz Technical University, Turkey 

Dr. Hüseyin Yolcu – Kastamonu University, Turkey 

Dr. İlkay Abazaoğlu – MoNE, Turkey

Dr. İlknur Şentürk – Eskişehir Osmangazi University, Turkey

Dr. İmam Bakır Arabacı – Fırat University, Turkey

Dr. İnayet Aydın – Ankara University, Turkey

Dr. İsmail Aydoğan – Kırıkkale University, Turkey

Dr. İsmail Karakaya – Gazi University, Turkey 

Dr. Kadir Beycioğlu – Dokuz Eylül University, Turkey 

Dr. Kazım Çelik – Pamukkale University, Turkey

Dr. Kemal Oğuz Er – Balıkesir University, Turkey 

Dr. Kürşad Gülbeyaz – Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey 

Dr. Lale Altınkurt – Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Dr. M. Akif Helvacı – Uşak University, Turkey

Dr. M. Barış Horzum – Sakarya University, Turkey

Dr. M. Engin Deniz – Yıldız Technical University, Turkey

Dr. M. Kürşad Yangil – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Mehmet Arslan – Gaziosmanpaşa University, Turkey 

Dr. Mehmet Gültekin – Anadolu University, Turkey 

Dr. Melek Kalkan – Ondokuz Mayıs University, Turkey 

Dr. Melike Türkan Bağlı – Ankara University, Turkey 

Dr. Melis Yeşilpınar Uyar – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Mesut Sağnak – Niğde University, Turkey 

Dr. Metin Yaşar – Pamukkale University, Turkey 

Dr. Muhammet Özden – Dumlupınar University, Turkey 

Dr. Murat İskender – Sakarya University, Turkey 

Dr. Murat Kayri – Yüzüncü Yıl University, Turkey

Dr. Murat Taşdan – Kafkas University, Turkey

Dr. Mustafa Başaran – Yıldız Technical University, Turkey

Dr. Mustafa Bayrakçı – Sakarya University, Turkey 

Dr. Mustafa Erdem – Ahi Evran University, Turkey 

Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş – Aksaray University, Turkey 

Dr. Mustafa Koç – Sakarya University, Turkey 

Dr. Mustafa Şahin – Karadeniz Technical University, Turkey 

Dr. Mustafa Tatar – Yüzüncü Yıl University, Turkey 

Dr. Mücahit Kağan – Erzincan University, Turkey 

Dr. Müge Şen – Ankara University, Turkey

Dr. Müyesser Ceylan – Anadolu University, Turkey

Dr. Necdet Aykaç – Mugla Sıtkı Kocman University, Turkey 

Dr. Necla Ekinci – Mugla Sıtkı Kocman University, Turkey 

Dr. Nihal Ahioğlu Lindberg – Kastamonu University, Turkey 

Dr. Nihal Tunca Güçlü – Dumlupınar University, Turkey 

Dr. Niyazi Can – Sütçü İmam University, Turkey 

Dr. Nursel Topkaya – Ondokuz Mayıs University, Turkey 

Dr. Nükhet Demirtaşlı – Ankara University, Turkey

Dr. O. Metin Aşçı – Celal Bayar University, Turkey

Dr. Osman Titrek – Sakarya University, Turkey

Dr. Ömer Kutlu – Ankara University, Turkey

Dr. Özge Aydın Şengül – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Özgür Ulubey - Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Dr. Özlem Çakır – Ankara University, Turkey

Dr. Ramazan Abacı – Sakarya University, Turkey

Dr. Recep Serkan Arık – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Refik Balay – Ahi Evran University, Turkey

Dr. Rüştü Yeşil - Ahi Evran University, Turkey

Dr. Sadegül Akbaba Altun – Başkent University, Turkey 

Dr. Sadık Kartal – Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

Dr. Selahattin Avşaroğlu - Konya N. E. University, Turkey

Dr. Selda Polat – Bülent Ecevit University, Turkey 

Dr. Senar Alkın Şahin – Dumlupınar University, Turkey

Dr. Serap Akbaba Dağ – Dumlupınar University, Turkey 

Dr. Serkan Koşar – Gazi University, Turkey

Dr. Sıdıka Gizir – Mersin University, Turkey

Dr. Suat Türkoğuz – Dokuz Eylül University, Turkey 

Dr. Suat Ungan – Karadeniz Technical University, Turkey 

Dr. Şahin Kesici – Konya Necmettin Erbakan University, Turkey 

Dr. Şenay Sezgin Nartgün – Abant İzzet Baysal University, Turkey

Dr. Şener Büyüköztürk – Hasan Kalyoncu University, Turkey

Dr. Şirin Benuğur – Eskişehir Osmangazi University, Turkey 

Dr. Tuğba Hoşgörür – Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Dr. Turan Akman Erkılıç – Anadolu University, Turkey 

Dr. Turgay Alakurt – Dumlupınar University, Turkey 

Dr. Türkay Nuri Tok – Pamukkale University, Turkey 

Dr. Uğur Akın – Gaziosmanpaşa University, Turkey 

Dr. Ümit Çelen – Amasya University, Turkey 

Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi – Ankara University, Turkey

Dr. Yaşar Kop – Kafkas University, Turkey 

Dr. Yusuf Cerit – Abant İzzet Baysal University, Turkey

Dr. Yusuf İnandı – Mersin University, Turkey 

Dr. Yücel Şimşek – Anadolu University, Turkey 

Dr. Zekeriya Nartgün – Abant İzzet Baysal University, Turkey

Dr. Zülfükar Deniz – Ankara University, Turkey