Aim and Scope

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD) yılda iki sayı (Nisan ve Ekim) yayınlanan uluslararası hakemli, elektronik bir dergidir. EBAD, eğitim bilimleri ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğindeki makalelere öncelik vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

CC BY-NC-ND

Journal of Educational Sciences Research (JESR) is an internationally peer-viewed journal that will be online twice a year, in June and December. The scope of the journal encompasses both theoretical and applied research articles and original research reports regarding educational sciences. The publication language of the journal is Turkish and English.

CC BY-NC-ND