Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 31 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-4246 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecider


Yeni yayın süreci ve yazım kuralları yayınlanmıştır. Ayrıca 2021 Haziran Sayısı için makale gönderim süreci 15 Ocak  tarihinde başlayacaktır.

2018 yılında yayın hayatına başlayan Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi (E-CİDER) yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslarası hakemli, açık erişimli, akademik ve elektronik bir dergidir. Dergide öncelikli olarak İletişim sahasının tüm alanlarına özgü çalışmalara öncelik verilmektedir. Bu anlamda araştırma, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırmalar, derleme makaleler vb. nitelikli çalışmalara yer verilmekte, sözü edilen makaleler, yayın kurulları tarafından incelendikten sonra, alan editörleri tarafından hakemlere gönderilmektedir. E-CİDER’e gönderilen makaleler “kör hakemlik” süreciyle değerlendirilmekte ve çalışmaların uygun bulunması halinde ise yayına sunulmaktadır. E-CİDER, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Google Scholar, ACADEMIC Journal Index, Paperity (Open Science Aggregated), WorldCat indeksleri tarafından taranmakta, her geçen günde tarandığı indeks sayısını artırmayı hedeflemektedir. Dergide öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer verilmektedir. E-CİDER’e gönderilen çalışmalar benzerlik kontrolleri yapılmakta, buna ek olarak yayın ve yazım kurallarına uymayan tüm çalışmalar değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. 

Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi

ISSN 2667-4246 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecider
Kapak Resmi


Yeni yayın süreci ve yazım kuralları yayınlanmıştır. Ayrıca 2021 Haziran Sayısı için makale gönderim süreci 15 Ocak  tarihinde başlayacaktır.

2018 yılında yayın hayatına başlayan Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi (E-CİDER) yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslarası hakemli, açık erişimli, akademik ve elektronik bir dergidir. Dergide öncelikli olarak İletişim sahasının tüm alanlarına özgü çalışmalara öncelik verilmektedir. Bu anlamda araştırma, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırmalar, derleme makaleler vb. nitelikli çalışmalara yer verilmekte, sözü edilen makaleler, yayın kurulları tarafından incelendikten sonra, alan editörleri tarafından hakemlere gönderilmektedir. E-CİDER’e gönderilen makaleler “kör hakemlik” süreciyle değerlendirilmekte ve çalışmaların uygun bulunması halinde ise yayına sunulmaktadır. E-CİDER, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Google Scholar, ACADEMIC Journal Index, Paperity (Open Science Aggregated), WorldCat indeksleri tarafından taranmakta, her geçen günde tarandığı indeks sayısını artırmayı hedeflemektedir. Dergide öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer verilmektedir. E-CİDER’e gönderilen çalışmalar benzerlik kontrolleri yapılmakta, buna ek olarak yayın ve yazım kurallarına uymayan tüm çalışmalar değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. 

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 31 Mayıs 2021
Tarandığı İndeksler

ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)

Google Scholar

ACADEMIC Journal Index

Paperity (Open Science Aggregated)

WorldCat

E-CİDER Hakkında

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına;

Derginin Sahibi: Prof. Dr. Güven DELİCE

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ

Editör Yardımcısı: Arş. Gör. Muhammed Safa KARATAŞ

Alan Editörleri : Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nergishan KOÇER

                            Dr. Öğr. Üyesi Hacı Hasan SAF

                            Dr. Öğr: Üyesi Ozan ÖZPAY

Yazım ve Dil Editörleri Arş. Gör. Kazım Yiğit AKIN

                                       Arş. Gör. Yusufcan KARAOĞLU

Mizanpaj ve Tasarım : Arş. Gör. Özcan BATÇI