Amaç

  edebali islamiyat dergisi, Mayıs ve Kasım aylarında yılda 2 sayı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. 

edebali islamiyat dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün makale, derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı çalışmaları yayımlayarak ilahiyat alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam

Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) alanında araştırma makalelerinin yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, yayınlanmamış bildiriler ile Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimizde Türkçe'nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca ve Uygur Türkçesi ile yazılan çalışmaların yayım imkanı bulunmaktadır.İLAHİYAT


Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.


Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi.


İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki.


SOSYAL BİLİMLER


Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim ve Felsefe.