Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç. Dr. Avnullah Enes ATEŞ

Turkey
enes.ates@bilecik.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4909-9203
Konular: Tefsir
Kurum: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YALÇIN

Turkey
fatih.yalcin@bilecik.edu.tr
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Mustafa BAŞ (mustafa.bas@bilecik.edu.tr) 

Bilecik Şeyh Edebali Univ, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, Turkey 

Doç. Dr. Saim YILMAZ (saimy@sakarya.edu.tr) 

Sakarya Univ, Faculty of Theology, Sakarya, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN (ahmet.aydin@bilecik.edu.tr) 

Bilecik Şeyh Edebali Univ, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi A. Enes ATEŞ (enes.ates@bilecik.edu.tr) 

Bilecik Şeyh Edebali Univ, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN (aybicetosun@gmail.com) 

Eskişehir Osmangazi Univ, Faculty of Theology, Eskişehir, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin MARAZ (huseyin.maraz@bilecik.edu.tr) 

Bilecik Şeyh Edebali Univ, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih YALÇIN (fatih.yalcin@bilecik.edu.tr) 

Bilecik Şeyh Edebali Univ, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HABERLİ (mehmet.haberli@bilecik.edu.tr) 

Bilecik Şeyh Edebali Univ, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, Turkey 

Dr. Öğr. Üyesi Sezai ENGİN (sezaiengin52@hotmail.com) 

Eskişehir Osmangazi Univ, Faculty of Theology, Eskişehir, Turkey 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ali BULUT (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) 

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ (Uludağ Üniversitesi) 

Prof. Dr. Davut YAYLALI (Atatürk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Eyüp BEKİRYAZICI (Atatürk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY (Sakarya Üniversitesi) 

Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR (Marmara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN (Selçuk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Dursun HAZER (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. İsmet EMRE (Necmettin Erbakan Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA (Şehir Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mizra TOKPINAR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 

Prof. Dr. Murat SÜLÜN (Marmara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Necdet TOSUN (Marmara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ömer ÇELİK (Marmara Üniversitesi) 

Doç. Dr. Ali KARATAŞ (Sakarya Üniversitesi) 

Doç. Dr. Arapatiguli (Çin Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi) 

Doç. Dr. Halit ÖZKAN (Şehir Üniversitesi) 

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Marmara Üniversitesi) 

Doç. Dr. Necmeddin KIZILKAYA (İstanbul Üniversitesi) 

Doç. Dr. Şahin GÜVEN (Erciyes Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Harun ABACI (Pamukkale Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YALÇIN (Selçuk Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TANDOĞAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTURAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)