Örnek Makale Şablonu

Aşağıdaki linkteki Örnek Makaleyi, Şablon olarak kullanmanız, ön kontrolde zaman kaybını en aza indirecektir.


 https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/18690