Yazar Rehberi


  • Edebali İslamiyat Dergisi (EDID), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
  • EDID, Mayıs ve Haziran aylarında yılda 2 sayı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler  Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) ve sosyal bilimler alanlarında özgün makalelerle birlikte derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı tanıtımları yayımlanmaktadır.
  • Makale hacmi, 30 sayfayı geçmemelidir yahut 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Makale'nin dili Arapça ise Arapça kaynakça yanında ikinci bir latinize edilmiş kaynakça verilmelidir.
  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.
  • Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.
  • Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.
  • Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150-200 kelimelik öz/abstract içermesi de talep edilmektedir.