Hakkında

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de online olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece online yayın yapma kararı almıştır.

Ege Eğitim Dergisinin yayın alanı, ulusal ve uluslararası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik ve özgün çalışmalardır. Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisinde Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe makaleler için İngilizce, İngilizce makaleler için Türkçe geniş özet istenmektedir.

Ege Eğitim Dergisi 2015 yılından beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

Sahibi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Eğitim Fakültesi Dekanı, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Soner Akşehirli, Ege Üniversitesi, Türkiye

Editör

Prof. Dr. Gülsen Ünver

(Ocak 2020 – …)

Editör Kurulu

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe
Özel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Soner Akşehirli
Türkçe Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Mine Aladağ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Esen Altunay
Eğitim Yönetimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever
Temel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Dr. Beril Ceylan
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Bahadır Namdar
Fen Bilgisi Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci
Güzel Sanatlar Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

İstatistik Editörü 

Doç. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Redaksiyon Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç 

Dr. Mehmet Nurullah Akkurt

Dr. Ebru Kabakçı Yeşiltepe 

Teknik Ekip

Dr. Öğr. Üyesi Onur Dönmez, Yasin Ay, Selda Şan

Kapak, Logo ve Grafik Tasarım

Doç. Dr. Ekin Boztaş