Kabul Edilmiş Makaleler

 • ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
  Mahire Olcay ÇAM, Ege Miray TOPCU 13 Eyl 2019
 • KADINDA ÜRİNER İNKONTİNANSIN KONSERVATİF TEDAVİSİNDE GÜNCEL VE KANITA DAYALI UYGULAMALAR: LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Gonca Buran, Emine Gerçek 17 Eyl 2019
 • JİNEKOLOJIK KANSERLİ HASTALARDA HASTALIK ALGISININ ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ
  Burcu KÜÇÜKKAYA, Özge ERÇEL 19 Eyl 2019
 • KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA SPİRİTÜEL BAKIM
  Özlem Doğu kökcü, Özcan Kutlu 23 Eyl 2019
 • ÇALIŞAN SESSİZLİK VE SESLİLİK DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARI ÜZERİNDE TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Nurcan BİLGİN, Mehmet GÜLŞEN, Adalet KUTLU, Sezgi ÇINAR PAKYÜZ 23 Eyl 2019
 • HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ ÖNEMLİ BİR BİLEŞENİ: SEZGİ
  HATİCE ÖNER, FATMA NUR YAĞIZ 1 Eki 2019
 • BALIKESİR İL MERKEZİNDE YAŞAYAN EMEKLİ ASTSUBAYLARIN YAŞAM DOYUMLARI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  LEMAN KÜÇÜKOĞLU YALÇIN, DİLEK ÖZMEN 1 Eki 2019
 • DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OPTİMAL PERİNATAL BAKIMA YÖNELİK PROGRAMLAR
  Ayça Demir Yıldırım, Ümran Oskay 8 Eki 2019
 • Majör Depresyon Tanılı Bir Olgunun Peplau'nun Kişilerarası İlişkiler Teorisi Doğrultusunda Hemşirelik Bakımı Olarak Ele Alınması: Olgu Sunumu
  Behice Belkıs Çalışkan, Nermin Gürhan 18 Eki 2019
 • EVDE BAKIM HASTALARININ BAKIM VERİCİLERİNDEKİ STRES DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Hacer Gök Uğur, Aslıhan ÇATIKER 21 Eki 2019
 • HEMŞIRELERDE NÜTRİSYONEL DEĞERLENDİRMENIN ÖNEMİ, NÜTRİSYONEL BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE ALGILANAN BAKIM KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
  ÖZNUR GÜRLEK KISACIK, TUĞBA ÇOŞĞUN, AYŞE TAŞTEKİN 14 Kas 2019
 • PRİMİPAR ANNELERİN SÜTÜNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER İLE POSTNATAL EMZİRME ÖZ YETERLİLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Ayşenur Turan, Gülçin Bozkurt 19 Kas 2019