Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ambalaj Tasarımında Sürdürülebilir Bir Alternatif Olarak İleri Dönüşüm

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 30, 679 - 692, 06.12.2021

Öz

Sanayileşme ile birlikte artan seri üretim ve küresel tedarik zincirlerinin oluşumu; tüketici, hammadde ve tasarım arasındaki bağlantının kopmasına neden olmuştur. Mevcut kaynak kullanımı, üretim ve tüketim süreçleri çevreye zarar veren birçok aşamadan oluştuğu için sürdürülebilir değildir. Kaynak tüketiminin yarattığı hammadde ve enerji kıtlığı, küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında endişeler artarken çevre dostu tasarım ve sürdürülebilirlik konuları daha çok önem kazanmaktadır. Kısa ürün ömürleri ve tek kullanımlık ambalajlar, kaynakların zamanından önce çöplere gitmesine neden olmaktadır. Ambalaj atıkları dünyadaki en büyük katı atık alanlarından birini oluşturmaktadır. Atıkların azaltılması, çevrenin korunmasına yardımcı olmak isteyen herkesin paylaştığı önemli bir hedeftir. Bu araştırmada, ambalaj tasarımında sürdürülebilir olmayan eğilimlere alternatif bir yaklaşım olarak ileri dönüşüm uygulamaları incelenmiştir. İleri dönüşüm bağlamında yeniden kullanım için tasarım, artan kaynak israfı ve çevresel atığı azaltma yöntemlerinden biri olarak ambalaj tasarımı sürecine entegre edilebilir. Atık ve kullanılmayan malzemelerin yeniden tasarlanması ve kullanılması konusuna dikkat çektiğinden, ileri dönüşüm çevreye duyarlı tasarım alanında da önemli bir yere sahiptir. Tasarımcının iletişim kurma potansiyelini sürdürülebilirlik alanında kullanması topluma yol gösterebilir, insanlara sahip oldukları

Kaynakça

 • AKENGİN, Gültekin, and İrem Fulya Özkan. (2021) “Sanatlararası Etkileşimde Tasarımcıların Özgürlük ve Özgünlük Kaygıları”. Sanat Eğitimi Dergisi, 9(1) 28–36. doi: 10.7816/sed-09-01-04.
 • BUTKEVİČİENĖ, Vitalija, (2008)Jurgita Stravinskienė, and Aušra Rūtelionienė. “Impact of consumer package communication on consumer decision making process.” Economics of Engineering Decisions, 56(1), 57-65.
 • CAHYORİNİ, Astri, and Effy Zalfiana Rusfian. “The effect of packaging design on impulse buying”. Journal of Administrative Science and Organization, 18(1), 11-21. (2011). COLES, R. C., ve Beharrell, B. “Packaging innovation in the food industry.” British Food Journal. (1990).
 • CORMACK. B., ve Oxley, M. (2013) “Identity: The visual language of brands.” Admap 2013, 1-4..
 • COOPER, Tim., (1994). “Beyond recycling: the longer life option.” New Economics Foundation.
 • ÇEKEN. Birsen. ve Ersan, Merve. (2015) “Grafik Tasarımcının Sosyal Sorumluluğu ve Çevreye Duyarlı Grafik Tasarım”. Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt 2. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara..
 • ÇEKEN, Birsen., Ersan, Merve., ve Ağca, Çağhan. (2018) “Ambalaj Tasarımında İşlevsellik ve Silindir Formundaki Gıda Ambalajları İçin Bir Sistem Önerisi.” Ulakbilge. 6(28)..Doi: 10.7816/ulakbilge-06-28-01
 • ÇEKEN, Birsen ve Işık, Mehmet. (2021) “Instagram’daki Sosyal Sorumluluk Postlarının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi: Geleceğe Nefes Kampanyası Örneği”. Sanat Eğitimi Dergisi, 9/1: s. 62–72. doi: 10.7816/sed-09-01-0
 • ÇİMEN, Osman, and Mehmet YILMAZ. (2012) “İlköğretim öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgileri ve geri dönüşüm davranışları.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25(1) 63-74.
 • ELİBOL, Gülçin Cankız, (2018)et al. “Mobilya tasarımında” yeniden kullanım”: tasarımdan üretime dönüşüm.” Art-e Sanat Dergisi 11(21) 134-156.
 • ENES, Esra. (2019) “Adaptation Of Zero-Waste Pattern Design Method To Fashion Industry With The Case Of Turkey.” Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi..
 • GARASZCZUK, Michael. (2015) “Attentional-Capture Efficacy and Brand Qualities of Minimalist Packaging Design.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. King’s University College. https://ir.lib.uwo.ca/psychK_uht/21.
 • GMK, “Dedi Ki.” Sayı 03 [çevirimiçi], (2002). http://gmk.org.tr/uploads/news/file14466674082139212261.pdf [Erişim Tarihi: 17 Aralık 2017]
 • JUNG H. Han, Colin H. L. Ho and Evangelina T. Rodrigues. 2005 “Intelligent Packaging.” Innovations in food packaging içinde. Elsevier. (Ed.). Han, J. H.
 • MERCAN, Boran Neslihan. 20216“Mobilyanın Yeniden Kullanımının Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı.
 • ODUNCU, Semih. 2020 Grafik Tasarımın Sürdürülebilirlik İçerisindeki Rolü ve Bioposter Tasarımı. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(67), 481-496 .
 • ÖZSAÇMACI, Bülent, ve Özdemir, Handan. (2020) Çevre Dostu Ambalajlı Ürün Özelliklerinin Tüketici Tutum ve Satın Alma Niyetine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12(3), 2682-2701. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.1001
 • RİCHARDSON, Mark. (2011) “Design for reuse: Integrating upcycling into industrial design practice.” International Conference on Remanufacturing. 1-13.
 • SATHEESAN, Ashwathy. (2021) “Designing for second life: Systemic design for sustainable packaging in appliance manufacturing industry.”State-of-the-Art Upcycling Research and Practice. Springer, Cham, 15-18
 • SİDE, C. (2002) Food Product Development Based on Experience, pp. 151–152. Iowa State Press, Ames, IA..
 • SİLAYOİ, Pinya, and Mark SPEECE. (2007) “The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach.” European journal of marketing 41(11-12), 1495- 1517.
 • SMİTH, Katherine Taken, and Tracy R. Brower. (2012)”Longitudinal study of green marketing strategies that influence Millennials.” Journal of Strategic Marketing 20(6) 535-551
 • WEGENER, Charlotte. (2016) “Upcycling.” Creativity—A New Vocabulary. Palgrave Macmillan, London,. 181-188.
 • WİLLİAMS, R. (1985) Keywords: A vocabulary of culture and society. Oxford University Press..
 • YILMAZ, Abdullah., Bozkurt, Yavuz. (2010) “Türkiye’deki Kentsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Örneği.” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1: 11-28

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 30
Yazarlar

Merve ERSAN Bu kişi benim
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0587-7875
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 30

Kaynak Göster

APA Ersan, M. (2021). Ambalaj Tasarımında Sürdürülebilir Bir Alternatif Olarak İleri Dönüşüm . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (30) , 679-692 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/68196/1059950

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.