Hakkında

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), bilimsel, hakemli ve uluslararası bir dergi olup, 2021 yılı ve sonrasında Ocak, Nisan, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanacaktır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, başta Index Copernicus olmak üzere Scilit, SOBIAD ve Google Scholar gibi indekslerde taranmaktadır.