Hakkında

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), bilimsel ve hakemli bir dergi olup, 2021 yılı ve sonrasında Ocak, Nisan, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanacaktır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, başta TR Dizin olmak üzere, Scilit, Index Copernicus, CiteFactor, International Innovative Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, SJIFactor, DRJI, Scientific Indexing Services ve Google Scholar gibi indekslerde taranmaktadır.