Amaç

Derginin Amacı:

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonuçlarının özgün ve nitelikli bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, güncel ve yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, günümüz bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan makalelerinin yayınlanarak ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak bilime katkı sağlamaktır. 

Kapsam

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinde, mühendislik ve temel bilimlerin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri yayımlanmaktadır.