Amaç ve Kapsam

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi'nin amacı, mühendislik ve bilim konularına yönelik araştırma alanlarındaki öğrencilere, araştırmacılara, yazarlara ve diğer profesyonellere özgün ve güncel araştırma çalışmalarını geniş bir uluslararası izleyici kitlesine yayınlamaları için tanınmış bir platform sağlamaktır. Bu kapsamda;


• Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımına ilişkin yeni eğilimleri ve seçenekleri göstermek;

• Bilgisayar uygulamalarının geniş alanında farklı teknoloji alanlarını birbirine bağlamak veya entegre etmek;

• Başta mühendislik olmak üzere mimarlık, tarım, temel bilimler ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında disiplinler arası çalışmalara yer verilmesi hedeflenmektedir. 
EJOSAT, mühendislik ve teknoloji alanındaki sade ve uygulamalı araştırmaları yayınlayan açık erişimli bir dergidir. Dergi, aşağıdaki alanlarda en son bilimsel bulguları, ampirik ve teorik araştırmaları teşvik eder. Yazılar, orijinal araştırma çalışmaları veya yeterli sayıda referansın incelemeleri olabilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 


Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Ağustos Kasım