Dergi İletişim
Ad: Abdulkadir Şahiner
E-posta: aksahiner@gmail.com
Başeditör
Ad: Prof. Dr. Osman Sağdıç
E-posta: İletişim için Dergi Sekreteryasına mail iletiniz (aksahiner@gmail.com)
Adres: YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kimya Metalürji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, KMA, 34210, Esenler/Istanbul
Tarandığımız Diğer Dizinler

16304

16305

16306

16307

16308

16309

16310