Değerlendirme Süreci

Değerli yazarlarımız makalelerinizin değerlendirme sürecinden sonra dergi sekreteryamız iletişime geçerek sizlere süreç ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirecektir. Yayın sürecinde dergi işleyişine bağlı olarak dergi sekreteryamızın dönüşlerine uygun olarak süreçlerin ilerletilmesi konusunda hassasiyet göstermenizi beklemekteyiz. 

Dergimizde makalelerin ön değerlendirme süreci ortalama 15 gün, değerlendirme süreci 65 gün ve yayınlanma süreci ortalama 80 gün olarak belirtilebilir.


Ön incelemeden başarı ile geçen yayınlar kör hakem değerlendirmesi için hakemlere iletilir. Dergimizin değerlendirme süreci aşağıdaki akış diyagramında belirtilmiştir.


Makale Değerlendirme Süreci

17478