Yayın Süreci Hakkında

Değerli yazarlarımız makalelerinizin değerlendirme sürecinden sonra dergi sekreteryamız iletişime geçerek sizlere süreç ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirecektir. Yayın sürecinde dergi işleyişine bağlı olarak dergi sekreteryamızın dönüşlerine uygun olarak süreçlerin ilerletilmesi konusunda hassasiyet göstermenizi beklemekteyiz.


Yayınların değerlendirilmesi sürecinde sizlerden talep edilen intihal raporları incelenerek %20 üzerinde olan yayınlar reddedilir. 


Ön incelemeden başarı ile geçen yayınlar kör hakem değerlendirmesi için hakemlere iletilir.