Açık Erişim Politikası

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT) yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. EJOSAT, 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT); bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.

EJOSAT'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Atıf - Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans ile; diğerlerinin ticari olmayan bir şekilde çalışmanızı yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir ve yeni çalışmalarının da sizi kabul etmesi ve ticari olmaması gerekmesine rağmen, türev çalışmalarını aynı koşullarla lisanslamak zorunda değildirler.

Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte dergimiz arşivinde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/archive) ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.