Yazım Kuralları

Yazar Rehberi

Dergi kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. Makaleler Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology) çevrimiçi sisteminden editöre gönderilerek işleme alınmaktadır. Makalelerin kapsamından ve içeriğinden tamamen yazarlar sorumludur. Gönderilen makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmaması veya yayım aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Sorumlu yazar makaleyi dergiye göndermekle, makalesinin daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır. Dergide yazılar İngilizce veya Türkçe olarak yayınlanır. Ancak, yazıda Türkçe veya İngilizce özet mutlaka olmalıdır. Özet kısmında kısaca giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma başlıklarını içermelidir. Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen yazıların yazımında ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara Committee on Publication Ethics (COPE) uyularak araştırma ve yayın etiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Dergimizde yayımlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergiye devredilmiş sayılır.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi’ne makale gönderen yazarlardan, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Doçentlik Kriterleri Sıkça Sorulan Sorular 45. Madde ile uyumlu olarak makale gönderimi sonrasında ücret alınmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı, dizgi işlemleri, dergi personeli ücreti ve doi numarasının satın alınmasına katkı olarak katılım bedeli talep edilecektir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilecektir.


1. Başlık Sayfası

1.1 Başlık


Başlık, kalın harflerle ve Times New Roman 18 punto ile kelimelerin ilk harfleri büyük ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. Başlık kısa ve bilgilendirici olmalı, ancak başlıktaki kelime sayısı makalenin önemli içeriğini vurgulayan kelimelerle sınırlı olmalıdır.

1.2 Yazar Bilgileri

Başlıktan sonra bir satır bırakılarak, yazar(lar)ın ad(lar)ı Times New Roman yazı tipi boyutu 12 olacak şekilde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, üst simge rakamlar (örn. 1, 2, 3) her yazarın soyadının sonunda. Sorumlu yazar yıldız işareti ile belirtilmelidir.

1.3 Özel Not

Makale ile ilgili olarak ek bilgilerin (konferans bilgisi, tezden türetilmesi vb.) burada belirtilmesi beklenmektedir.

1.4 Destekleyen Kurum, Proje No ve Teşekkür

Kişilerin, bağışların, fonların vb. teşekkürleri yer almalıdır. Fon veren kuruluşların ve hibe veren kuruluşların adları tam olarak yazılmalıdır.


2. Ana Metin

Metnin ana bölümü “Giriş”, “Materyal ve Yöntemler”, “Sonuç ve Tartışma” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşmalı ve makale boyunca Times New Roman 10 punto ve iki yana yaslı olarak tek satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Her bölümden sonra bir satır bırakılmalı ve metin, bölüm başlıklarından sonra bir satır bırakılarak başlamalıdır.

Giriş: Araştırılmakta olan problemi içermeli, konuyla ilgili daha önceki çalışmaların bir özetini vermeli ve mevcut çalışmaların durumunu tanımlamalıdır. Lütfen ayrıca makalenin yazılma amacını kısaca ve açık bir şekilde belirtin.

Gereç ve Yöntem: Bu bölümde çalışmada kullanılan materyaller ve araştırma prosedürü ayrıntılı olarak sunulmalıdır.

Sonuçlar ve Tartışma: Çalışmanın sonuçları ve tartışma birlikte gruplandırılmalıdır, ancak bazen bu bölümler ayrı bölümler olabilir. Sonuçlar ve Tartışma, konuyla ilgili önceki çalışmalarla ilgili sentez ve tartışmayı içermelidir. İlgili tablolar ve resimler bu bölümde sağlanmalıdır. Ancak aynı veriler iki şekilde gösterilmemelidir, örn. grafiksel olarak ve bir tabloda.

Sonuç: Bu bölüm ana bulguları özetlemeli ve ayrıca önerilere bağlantı vermelidir.

Ana bölüm başlıkları ve alt başlıklar, başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde Times New Roman 14 punto kalın yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır (örn. 1. Giriş, 2. Gereç ve Yöntemler, 2.1 Çalışma Alanı…). Alt başlıklar üç düzeyle sınırlandırılmalıdır.

Makaledeki bilimsel isimler (bitki ve hayvan isimleri gibi) italik yazılmalıdır. Birimler (SI birimleri) için uluslararası kabul görmüş işaret ve semboller kullanılmalıdır. Kısaltmalar ilk geçtiği yerde tanımlanmalı ve bundan sonra tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Dipnotlar, referans listesinde yer alan bir referansın alıntısını içerebilecek ek bilgi vermek için kullanılabilir.

Teşekkür: Kişilerin, bağışların, fonların vb. teşekkürleri kaynak listesinden önce ana metnin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır. Fon veren kuruluşların ve hibe veren kuruluşların adları tam olarak yazılmalıdır.


3. Tablolar ve Şekiller

Tüm tablo ve şekiller Arap rakamları kullanılarak numaralandırılmalı ve metinde her zaman ardışık numara sırasına göre atıf yapılmalıdır (yani Şekil 1, Tablo 1 …). Tablo ve şekiller metin içinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır. Daha önce yayınlanmış tüm materyaller, başlıkların sonunda kaynak olarak orijinal kaynak belirtilerek belirtilmelidir.

Tablo ve şekillerin içeriği Times New Roman 10 punto büyüklüğünde olmalıdır. Şekil bölümleri küçük harflerle (a,b,c…) gösterilecektir.

2022 yılı itibariyle tüm makalelerde tablo ve şekil isimleri hem Türkçe hem İngilizce olarak sunulması zorunludur. 4. Referanslar

Kaynaklar sadece makalede atıfta bulunulan ve yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş çalışmaları içermelidir. Yayınlanmamış sonuçlar ve makaleler ve kişisel iletişim yoluyla elde edilen bilgilerin referans olarak kullanılması önerilmez. Kaynaklarda basılan aşamada varsa DOI numarası verilmelidir. Kaynaklar metin içinde belirtilmelidir. Kaynaklar metin içinde parantez içinde isim ve yıl ile belirtilmelidir.


Kaynaklar, her eserin ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Atıf yapılan tüm kaynaklar ve kaynak adı, yazar adı, dergi adı/kitap başlığı, bölüm başlığı/makale başlığı, yayın yılı, cilt numarası/kitap bölümleri ve sayfa numaraları mevcut olmalıdır. Kaynaklarda kısaltılmış dergi adları ve kitap adları kullanılabilir. Varsa, referansların URL'leri sağlanmalıdır.

Referans gösteriminde APA formatı kullanılması önerilmektedir. Daha fazla bilgi için ilgili sayfayı (https://apastyle.apa.org/) ziyaret edebilirsiniz.


5. Makale Gönderim Süreci

Dergimizin şablonlarına uygun gönderilmesi zorunlu olup ön incelemede uygun görülmeyen çalışmalar reddedilecektir. Yazım kuralları ve istenilenler şablonların içeriğinde mevcut olup, kaynakça kısmında APA stili kullanılmalıdır. 

Dergimiz kör hakem değerlendirmesi süreçlerini takip etmesi nedeni ile makale şablonundan; yazar adı-soyadı, kurum ve adres bilgileri, geliş ve kabul tarihleri, DOI ve atıf kısımları silinmelidir. Sonrasında şablondaki yazının içeriğinin tablo ve şekiller vb. bozulmadan yüklenmesi oldukça önemli ve zorunludur. 

Yayınlarınızı yükleme sırasında iThenticate: Plagiarism Detection Software programı çıktısı (intihal raporları) incelenerek %20 üzerinde olan yayınlar reddedilir. Yazarların makalelerinde dergimizin yayınları arasında yakın veya ilişkili makalelere atıf yapması oldukça önemlidir. Derginin makale değerlendirme süreci yaşanan yoğunluk nedeniyle hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için 2 ile 5 ay arasındadır. Yazarlarımızın aşağıdaki dosyaları hazırlaması ve yönergeye uygun isimlendirmesi oldukça önemlidir:

  • Makalesinin tam metnini şablon üzerinden hazırlaması sonrasında tammetin_blind (yazar bilgilerinin çıkarılmış hali) şeklinde,
  • Makaleye ilişkin iThenticate raporunun tammetin_benzerlik şeklinde,
  • Telif hakkı formunun yazarların tamamı tarafından imzalanarak ve gerekli iletişim kısımları doldurularak telif_hakki_formu şeklinde,
  • Eğer makale etik kurul izni gerektiriyorsa (ilgili sayfayı inceleyiniz) bu belgenin etik_kurul_raporu şeklinde ve
  • Başlık Sayfası kısmında ise yazarların isimleri gibi bilgilerin yer alarak baslik_sayfasi şeklinde isimlendirilerek yüklenmesi gerekmektedir.

Makaleler toplamda 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarların çalışmalarını sisteme yükleme konusunda yaşadıkları sıkıntılarda Dergipark Yardım Videolarını izlemeleri tavsiye edilir.


6. Makale Şablonları

Başlık Sayfası/Title Page için burayı tıklayınız.

Araştırma makalesi şablonu için tıklayınız (English / Turkish)

Derleme makalesi şablonu için tıklayınız (English / Turkish) - 2022 yılı itibariyle Derleme makale davet usulü gerçekleştirileceği için kabul edilmeyecektir.

Telif Hakkı formu için tıklayınız.