Yazım Kuralları

Dergi kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. Makaleler Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology) çevrimiçi sisteminden editöre gönderilerek işleme alınmaktadır. Makalelerin kapsamından ve içeriğinden tamamen yazarlar sorumludur. Gönderilen makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmaması veya yayım aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Sorumlu yazar makaleyi dergiye göndermekle, makalesinin daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır. Dergide yazılar İngilizce veya Türkçe olarak yayınlanır. Ancak, yazıda Türkçe veya İngilizce özet mutlaka olmalıdır. Özet kısmında kısaca giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma başlıklarını içermelidir. Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen yazıların yazımında ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara Committee on Publication Ethics (COPE) uyularak araştırma ve yayın etiğine dikkat edilmesi gerekmektedir.


Dergimizin şablonlarına uygun gönderilmesi zorunlu ve ön incelemede uygun görülmeyen çalışmalar reddedilecektir. Yazım kuralları ve istenilenler şablonların içeriğinde mevcut olup, kaynakça kısmında APA stili kullanılmalıdır. Atıf yapma hususunda daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Dergimiz kör hakem değerlendirmesi süreçlerini takip etmesi nedeni ile makale şablonundan; yazar adı-soyadı, kurum ve adres bilgileri, geliş ve kabul tarihleri, DOI ve atıf kısımları silinmelidir. Sonrasında şablondaki yazının içeriğinin tablo ve şekiller vb. bozulmadan yüklenmesi oldukça önemli ve zorunludur. 


Yazarların çalışmalarını sisteme yükleme konusunda yaşadıkları sıkıntılarda Dergipark Yardım Videolarını izlemeleri tavsiye edilir.

Araştırma makalesi Türkçe şablonu için buraya tıklayınız.

Araştırma makalesi İngilizce şablonu için buraya tıklayınız.

Derleme makale Türkçe şablonu için buraya tıklayınız. 

Derleme makale İngilizce şablonu için buraya tıklayınız.