İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

EJSET Journal Administration
NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
ejset@ohu.edu.tr

Bor Yolu, Central Campus, Nigde Omer Halisdemir University, 51200, Nigde/Turkey


Editör

Murat BARUT
NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
mbarut@ohu.edu.tr

Editör

Recep ZAN
NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
recep.zan@ohu.edu.tr

Teknik İletişim

Ali ÇİRİŞ
NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
aliciris@ohu.edu.tr

Teknik İletişim

Kıvanç KARACAN
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
kivanckaracan@ohu.edu.tr