Amaç ve Kapsam

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Resmi Yayınıdır.  

Eurasian Journal of Toxicology (EJTox), Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin (ATUDER) bağımsız, tarafsız, hakemli olarak yayınlanan bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında ve sadece çevrimiçi (online) olarak yayınlanmaktadır.

Dergi, toksikoloji ve ilaç araştırmaları alanında yazılan tıp literatürüne katkıda bulunabilecek bilimsel olarak yüksek kaliteli makaleleri, derlemeleri, olgu raporlarını, editöre mektupları, editör yorumlarını, bilimsel mektuplar ve eğitim yazılarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi, toksikoloji ve ilaç araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar yürüten tüm araştırmacılar, uzmanlar, asistanlar, doktorlar ve diğer sağlık sektörü profesyonellerine uygundur.

Okuyuculara ilaç araştırmaları ve toksikoloji alanında yazılan tıp literatürüne katkı sağlayabilecek, orijinal makaleler, derlemeleri, editör yorumları, olgu sunumları, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, klinik görüntüleme ve eğitici makaleler kabul edilmektedir.

Eurasian Journal of Toxicology açık erişimli bir dergidir. Başvuru, yayınlanma süreci ve üyelik ücretsizdir. Bilimsel katkıyı ve iyi yayını teşvik amacıyla derginin tüm masrafları ATUDER tarafından karşılanmaktadır. Yazı gönderimi, değerlendirme ve yayınlanma süreci boyunca yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Toksikoloji ve ilaç araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar yürüten tüm araştırmacılar, uzmanlar, asistanlar, doktorlar ve diğer sağlık sektörü profesyonelleri derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) gibi uluslararası kuruluşların kılavuzları doğrultusunda şekillenir. Dergi, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve İyi Uygulama İlkelerine (doaj.org/bestpractice) uygundur.

Tüm yazılar, https://dergipark.org.tr/ejtox dergi web sayfasında mevcut olan çevrimiçi başvuru sistemi yoluyla gönderilmelidir. Yayınlanan tüm içeriklere online ücretsiz olarak derginin web adresinden ulaşılabilir. Derginin yönergelerini, teknik bilgilerini ve gerekli formları derginin web sayfasında bulabilirsiniz.

Dergide yayınlanan yazılardaki ifadeler veya görüşler, Eurasian Journal of Toxicology,  editörler, yayın kurulu ve/veya yayıncının görüşlerini değil, yazar ve/veya yazarların görüşlerini yansıtmaktadır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği, dergide yayınlanan tüm içeriğin uluslararası telif hakkına sahiptir. 

Dizinler ve Platformlar

14707   14765   15059  20298 23132