Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Investigation of the Papers Presented in Measurement and Evaluation in Education and Psychology Congresses with Document Analysis

Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 2, 216 - 238, 30.06.2018
https://doi.org/10.21031/epod.334292

Öz

This study aims to determine the trends of the papers presented in Measurement and Evaluation in Education and Psychology (MEEP) Congresses in Turkey. For that purpose, authors` title and where they work, the subjects, key words, research methods, sample size, data type and data collection tool of the papers presented in MEEP Congresses in 2008, 2010, 2012 and 2014 were investigated. In the study, since describing how the trends in the papers presented orally in MEEP congresses and interpreting the existing situation are aimed, the case study which is one of the qualitative research designs was selected as a research design. Data analysis was done using document analysis. The subjects of the papers were generally centered on the following topics: “Scale Development and Implementation”, “statistics used in educational research”, “standardized tests, selection and placement tests, high-stakes tests”. However, “student selection and placement center’s implementations” and “ethics” are the subjects that were studied rarely. It is determined that the presented papers were generally in quantitative research methods, especially survey and descriptive research models were used. It is also determined that the most frequently used key words were reliability, validity and measurement and evaluation in these papers.

Kaynakça

 • Bailey, K.D. (1982 ). Methods of social research. New York: The Free Press.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayram, E. (2011). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bogdan, R.C.ve Biklen, S. K. (1982). Qualitative research for education :An introduction to theory and medhods. Boston:Allyn and Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11.basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Metin, Y. (2006). Doküman İncelenmesi. [Çevrim-içi: http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eaylist1_0506b.htm], Erişim Tarihi: 15.06.2016.
 • Madge, J. (1965). The Tools of Science An Analytical Description of Social Scince Techniques. ABD: Anchor Books.
 • Tekin, H. (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Turgut, M.F. ve Baykul. Y. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaman, S., Karamustafaoğlu, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2005) Fen ve Teknoloji Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. (Ed: Mustafa Aydoğdu ve Teoman Kesercioğlu ). Ankara: Anı Yayıncılık.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 2, 216 - 238, 30.06.2018
https://doi.org/10.21031/epod.334292

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme (EPOD) Kongrelerinde sunulan bildirilerin eğilimlerinin nasıl olduğunun belirlenmesidir. Bu kapsamda 2008, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde sunulmuş olan bildirilerin konu temaları, anahtar kelimeleri, yazarların kurumları ve unvanları, araştırma türü, araştırma modeli/deseni, örneklem büyüklüğü, kullanılan veri türü ve veri toplama aracı incelenmiştir. Bu araştırma, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde yapılan çalışmaların eğilimlerinin nasıl olduğunun betimlenmesi ve var olan durumun yorumlanması amaçlandığı için,  araştırma deseni nitel araştırma türlerinden durum çalışmasıdır. Veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. EPOD kongrelerinde sunulan bildirilerin genel olarak “Ölçek Geliştirme ve Uyarlama” , “Eğitim araştırmalarında kullanılan istatistiksel yönelimler” ve “Geniş ölçekli sınavlar, seçme ve yerleştirme sınavları, yüksek riskli sınavlar” konu temalarında yoğunlaştığı belirlenmiştir. “ÖSYM Uygulamaları” ve “Etik” temalarında çok fazla çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. Sunulan bildiri türlerinin daha çok nicel araştırma olduğu, buna bağlı olarak tarama ve betimsel araştırma modellerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Bildirilerde en çok “ölçme ve değerlendirme”, “güvenirlik”, “geçerlik” ve anahtar kelimelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

 

Kaynakça

 • Bailey, K.D. (1982 ). Methods of social research. New York: The Free Press.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayram, E. (2011). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bogdan, R.C.ve Biklen, S. K. (1982). Qualitative research for education :An introduction to theory and medhods. Boston:Allyn and Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11.basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Metin, Y. (2006). Doküman İncelenmesi. [Çevrim-içi: http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eaylist1_0506b.htm], Erişim Tarihi: 15.06.2016.
 • Madge, J. (1965). The Tools of Science An Analytical Description of Social Scince Techniques. ABD: Anchor Books.
 • Tekin, H. (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Turgut, M.F. ve Baykul. Y. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaman, S., Karamustafaoğlu, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2005) Fen ve Teknoloji Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. (Ed: Mustafa Aydoğdu ve Teoman Kesercioğlu ). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut Sami KOYUNCU>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6651-4851
Türkiye


Mehmet ŞATA>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2683-4997
Türkiye


İsmail KARAKAYA>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { epod334292, journal = {Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {}, publisher = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2018}, volume = {9}, number = {2}, pages = {216 - 238}, doi = {10.21031/epod.334292}, title = {Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Koyuncu, Mahmut Sami and Şata, Mehmet and Karakaya, İsmail} }
APA Koyuncu, M. S. , Şata, M. & Karakaya, İ. (2018). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 9 (2) , 216-238 . DOI: 10.21031/epod.334292
MLA Koyuncu, M. S. , Şata, M. , Karakaya, İ. "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi" . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 9 (2018 ): 216-238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epod/issue/36705/334292>
Chicago Koyuncu, M. S. , Şata, M. , Karakaya, İ. "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 9 (2018 ): 216-238
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi AU - Mahmut SamiKoyuncu, MehmetŞata, İsmailKarakaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21031/epod.334292 DO - 10.21031/epod.334292 T2 - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 238 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.334292 UR - https://doi.org/10.21031/epod.334292 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi %A Mahmut Sami Koyuncu , Mehmet Şata , İsmail Karakaya %T Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi %D 2018 %J Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology %P 1309-6575-1309-6575 %V 9 %N 2 %R doi: 10.21031/epod.334292 %U 10.21031/epod.334292
ISNAD Koyuncu, Mahmut Sami , Şata, Mehmet , Karakaya, İsmail . "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 9 / 2 (Haziran 2018): 216-238 . https://doi.org/10.21031/epod.334292
AMA Koyuncu M. S. , Şata M. , Karakaya İ. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. JMEEP. 2018; 9(2): 216-238.
Vancouver Koyuncu M. S. , Şata M. , Karakaya İ. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2018; 9(2): 216-238.
IEEE M. S. Koyuncu , M. Şata ve İ. Karakaya , "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi", Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, c. 9, sayı. 2, ss. 216-238, Haz. 2018, doi:10.21031/epod.334292

Cited By