Hakkında

Odak ve kapsam

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, konu alanında Türkiye’de ve dünyada gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen, öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimleriyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir.

Dolayısıyla bu derginin sayfalarında

·         Özgün bilimsel araştırmalara,

·         Metodolojik gelişmelere,

·         Tartışma yazılarına,

·         Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine,

·         Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında kullanılan bilgisayar program/yazılım incelemeleri,

·         Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına,

·         Eğitim ve psikoloji alanında, güncel problemleri, deneysel çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma yazılarına yer verilir.

Yayın Dili

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’ndeki tüm makaleler, Sayı 9, Cilt 3 (Eylül-2018)'ten itibaren sadece İngilizce veya hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanacaktır.


Yayın Sıklığı

2017 yılı, Sayı 8, Cilt 1’den itibaren İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış sayısı olmak üzere yılda dört defa yayımlanır.


Açık erişim politikası

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi‘ni desteklemektedir. Bu bağlamda Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’de yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, açık erişim sağlama politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’in yayıncısı olan Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER), hiç bir kütüphane veya okuyucudan yayınlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Ancak, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’ne gönderilen çalışmaların aşağıda sıralanan maddi yükümlülükleri, yazarların sorumluluğundadır:

  • Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’ne çalışmalar hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde tam metin olarak yayınlamaktadır. Dergi bu kapsamda herhangi bir çeviri hizmeti vermemekte ancak yönlendirme amacıyla yazar(lar)a çeşitli akredite firmalar önermektedir.
  • Alan editörleri veya hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi yayın kurulu tarafından talep edilen dil editörlüğü veya redaksiyon işlemleri belirtilen firmalardan alınır.
  • Değerlendirme süreci sonucu yayına kabul edilen tüm çalışmaların intihal denetimi, mizanpaj ve dizgi, kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü ile düzenlemelere ilişkin işlemlerin maddi sorumluluğu yazarlara aittir.

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı aracılığıyla tüm makaleler *pdf formatında ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.


Dizinlenme

logo_DOAJ   ulakbim      logo1