Kabul Edilmiş Makaleler

 • İŞ ANALİTİĞİ VE DEĞER ZİNCİRİ: DETAYLI ve SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR TARAMASI
  Emrah Bilgiç, Mehmet Ali Türkmenoğlu, Gülgönül Bozoğlu Batı 19 Nis 2019
 • BORSA İSTANBUL’UN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
  Fatih GÜZEL, Okyay Uçan, Melek Acar 21 Nis 2019
 • SÜREKLİ DENETİM YÖNTEMİ OLARAK BANKALARDA MERKEZDEN DENETİMİN HİLE İLE MÜCADELEDE ÖNEMİ: PERSONEL ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  İsmail KABAN, MUSTAFA GÜL 25 Nis 2019
 • FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR UYGULAMA
  Levent Korap 9 May 2019
 • DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL EŞİK DEĞER ANALİZİ
  Özgür Koçbulut, Halil Altıntaş 11 May 2019
 • TÜRKİYE’DE EMEK, SERMAYE VE ENERJİ ARASINDAKİ İKAME ESNEKLİĞİ: TRANSLOG ÜRETİM FONKSİYONU YAKLAŞIMI
  Mehmet Songur 11 May 2019
 • İŞ YERİNDE DUYGUSAL TACİZ (MOBBİNG) VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: BURDUR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Hande AKDEMİR, Mehmet Ali TAŞ, Hüseyin ÇİÇEK 18 May 2019
 • TÜRK İŞLETME GRUPLARINDA KURUMSAL YÖNETİŞİM MEKANİZMALARININ ORTAK YÖNETİM KURULU ÜYE PROFİLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Tülay İlhan, TARHAN OKAN, MERVE ÖZDEN 23 May 2019
 • ÖZ-YETERLİLİK ALGISI, YAŞAM DOYUMU VE BİR ROLE TUTULMA ETKİLEŞİMİ: SOSYAL BİLİŞSEL BİR YAKLAŞIM
  Onur KÖKSAL, Murat GÜLER, Fatih ÇETİN 24 May 2019
 • Ahilik Teşkilatı ve Anadolu Türk Şehirlerinin İktisadi Yapısı: Kayseri Üzerine Bir Değerlendirme
  Ekrem Erdem 24 Haz 2019
 • İş Amaçlı Akıllı Telefon Kullanımı ve İş - Ev Hayatı Dengesi İlişkisi: İşkolikleşmenin Aracı Değişken Etkisi
  SERKAN EREBAK, ÖMER ERDEM KOÇAK 30 Haz 2019
 • Beşeri sermaye ile makro ekonomik ve teknolojik unsurların uluslararası rekabet gücüne etkisi
  Salih Çağrı İlkay, Hayriye Atik 1 Tem 2019
 • CEP TELEFONU PAZARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ACSI MODELİYLE ARAŞTIRILMASI
  Erkan ARI, Veysel Yılmaz, Gizem Çelme Kabakçı 2 Tem 2019
 • PİLOTLAR ÜZERİNDE İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  Tüzün Tolga İNAN 10 Tem 2019
 • TÜRK EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞI VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ
  Gökçe MARAŞ, Cüneyt Dumrul 2 Ağu 2019
 • GELİR DAĞILIMI YAKINSAMASI: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME
  Murat Belke, Harun Kaya, Süleyman Bolat 22 Ağu 2019
 • ÇİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: GEÇMİŞTEN BUGÜNE BİR DEĞERLENDİRME
  Tülin Tunç 25 Ağu 2019
 • PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ ETKİSİ VE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET İLİŞKİSİ OECD ÜLKELERİ İÇİN SEKTÖREL PANEL VERİ ANALİZİ
  Aykut ŞARKGÜNEŞİ, Hülya Miser 17 Eyl 2019
 • İŞLETMELERİN İNOVASYON YAPMALARINA ENGEL OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ERZİNCAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Serkan DEMİRDÖĞEN 19 Eyl 2019