Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 147 - 152 2019-12-18

THE ROLE OF THE ERGONOMICS ON APPAREL SECTOR WITHIN THE DEVELOPING TECHNOLOGY
GELİŞEN TEKNOLOJİ İÇİNDE ERGONOMİNİN HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ

ÖZLEM KAYA [1]


On every stage of our life, we observe technological developments on the products and communication instruments we use. In the world of technology that changes rapidly “Will the role of the ergonomics on design of human-machine systems lose its effect?” question might come to mind. We can declare that with the technological development all over the world, as a practical science the ergonomics, that should be benefited from, will not lose its importance, the intensity of the research will increase from the physical ergonomics towards the cognitive ergonomics. With the technological development, in fact the human benefits from the technological change while evaluating the systems those include many parameters, but the last decision maker is human as usual -and as in all the automatic systems- the human maintains its crucial role in every kind of system. It is possible to state that hybrid human-machine systems those compose of various elements and can be solved, when needed, with deterministic, probabilistic and fuzzy models will become more complex via high level technology. For instance, if the humans and the robots are working together in a production system, in case of a malfunction in production, a robot that does not stop like human might cause much bigger destruction in production or business systems security. In this study, we tried to examine from various perspectives the changing process and the role of the ergonomics in apparel sector’s business life within the technological development over the world.    

Yaşantımızın her düzeyinde kullandığımız ürün ve iletişim araçları olarak teknolojik gelişimler gözlenmektedir. Çok hızla değişen bu teknoloji dünyasında “acaba gelecekte insan makina sistemlerinin tasarımında ergonominin rolü azalır mı” diye bir soru hatıra gelebilir. Tüm dünyada teknolojinin gelişimi ile birlikte ergonominin her alanda yararlanılması gereken bir uygulamalı bilim olarak öneminin hiç de azalmayacağını, buna karşılık fiziksel ergonomiden bilişsel ergonomiye doğru araştırma yoğunluğunun artacağını söyleyebiliriz. İnsan teknolojik gelişim ile birlikte birçok parametrenin içinde yer aldığı sistemlerin değerlendirilmesinde teknolojik değişimden yararlanmaktadır ama her zaman olduğu gibi son karar verici yine insandır - ve tüm otomatik sistemlerde olduğu gibi - her türlü sistem içinde insan önemli rolünü korumaktadır.  Çeşitli elemanlardan oluşan ve gerektiğinde belirli (deterministic), olasılıksal (probablistic) ve bulanık (fuzzy) modellerle çözülebilen hibrit insan makina sistemlerinin ileri teknoloji ile daha da çok karmaşıklaşacağı söylenebilir. Örneğin bir üretim sisteminde insan ve robotlar birlikte çalışıyorsa bir aksaklık halinde insanlar gibi durmayan bir robot, üretimde ve iş sistemlerinin güvenilirliğinde çok daha büyük yıkımlara yol açabilir. Bu çalışmada dünyadaki teknolojik gelişim içinde ergonominin hazır giyim sektörü iş yaşantısındaki değişim süreci ve rolü çeşitli açılardan irdelenmeye çalışılmıştır.    

  • Chapanis, A. (1995). Ergonomics in Product Development: A Personnal View. Ergonomics, 38 (8): 1625-1638.
  • Dul, J., Weerdmeester, B. A. (2001). Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide. Second Edition, Taylor&Francis.
  • Kaya, Ö., Özok, A. F. (2012). İş Çevresinin Tasarımı ve Ergonomi. 18. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 16-18 Kasım, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
  • Kaya, S. (2008). Ergonomi ve Çalışanların Verimliliği Üzerine Etkileri. Ar-Ge Bülten, İzmir Ticaret Odası, Ağustos, Kurumsal, s. 25.
  • Kroemer, K. H. E., Kroemer, H. B., Kroemer-El- bet, K. E. (2001). Ergonomics - How to Design for Ease and Eficiency. Second Edition, New Jersey: Prentice Hall.
  • Özok, A. F. (2014). İş Kazalarını Önlemede “Ergonominin” Rolü, www.trthaber.com
  • Özok, A. F., (2014). Sağlık ve Güvenlik Açısından Ergonomi. İTÜ Vakfı Dergisi, Ocak- Mart, Sayı: 63 www.ituvakif.gov.tr
  • Ramsey, J. (1985). Ergonomic Factors in Task Analysis for Consumer Product Safety. Journal of Occupational Accidents, 7: 113-123.
  • Sanders, M. S., McCormick, E. (1993). Human Factors in Engineering and Design. Seventh Edition, Singapore: McGraw-Hill Inc.
  • Seitz, Ç. (1996). Your Health and Safety At Work: A Collection of Modules. Ergonomics, ILO.
Birincil Dil en
Konular Ergonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri / Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8572-6577
Yazar: ÖZLEM KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: HITIT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Aralık 2019

APA KAYA, Ö . (2019). THE ROLE OF THE ERGONOMICS ON APPAREL SECTOR WITHIN THE DEVELOPING TECHNOLOGY. Ergonomi , 2 (3) , 147-152 . DOI: 10.33439/ergonomi.621839