Olgu Makaleleri Şablonu

OLGU SUNUMU ŞABLONU


MAKALE BAŞLIĞI (12 Punto) 
 

ÖZET (10 Punto) (≤250 Kelime)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(10 Punto) Anahtar Kelimeler: (≤5 Kelime): Beslenme, Hemşirelik, Dergi.

 

TITLE OF THE ARTICLE (12 POINTS)

 

ABSTRACT (10 Points) (≤250 Words)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(10 Points) Key Words: (≤5 Words): Nutrition, Nursing, Journal.

 

GİRİŞ (vakanın/hastalığın önemi, vakanın yaygınlığı ve diğer bilgiler, vakanın nedenleri, belirtileri, …) (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

OLGU SUNUMU (vakayla ilgili olabilecek sosyo-demografik bilgiler, hasta ile yapılan görüşmeler, hastanın şikayetleri, öykü/beslenme öyküsü, belirtiler, laboratuvar ve fiziki muayene bulguları, antropometrik ölçümler, girişimler, taburculuk planı, …) (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

TARTIŞMA VE SONUÇ (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

VARSA TEŞEKKÜR (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

KAYNAKLAR (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

Makale Times New Roman yazı formatında, bir buçuk satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yazı A4 boyutunda sayfaya her kenardan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

Tablo/şekil veya resimlerinizi makale içerisinde en sonda her sayfada bir tablo/şekil/resim (en fazla 6 tablo/şekil/resim) olacak şekilde ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak sisteme yüklenmelidir.

Değerlendirmenin tarafsızca yapılabilmesi içim metin bölümünde yazarların kimliğine ve kurumlarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Yazarlara ait bu bilgiler ayrıca hazırlanacak olan başlık sayfasında belirtilmelidir.

Olgu sunumları (kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı ve 3000 kelimeyi geçmemelidir.