Kabul Edilmiş Makaleler

 • Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma
  Hüseyin ÜNLÜ , Neslihan SÜEL 8 Nis 2019
 • Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri
  Suna ARSLAN , Emine Arzu ORAL 23 Nis 2019
 • Sözcük Türlerinin Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenmeye Yönelik Uygulamaların Kalıcı Öğrenme Üzerine Etkisi
  Bircan Eyüp , Latife Kırbaşoğlu Kılıç 27 May 2019
 • Öğretmen Adaylarının Tür Çeşitliliği ve Tür Zenginliği Kavramlarına Yönelik Kavram Karmaşalarının İncelenmesi
  Mehmet YILMAZ , Ferhat KARAKAYA , Osman ÇİMEN , Merve ADIGÜZEL 27 May 2019
 • İlkokul 1. ve 4. Sınıfta Matematik Öğrenmede Güçlük Yaşayan Öğrencilere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Tahsin FIRAT , Emrullah ERDEM 30 Tem 2019
 • Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi
  Embiya ÇELİK , Melike ARSLAN , Serkan YILDIRIM 8 Kas 2019
 • Öğretmen Eğitiminde Güncel Teknolojiler: Öğretim Üyesi Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme
  Serap YETİK , Halil İbrahim AKYÜZ , Salih BARDAKCI 29 Kas 2019
 • Ortaokul Öğrencileri İçin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Özgen KORKMAZ , Funda ÇİFTCİOĞLU , Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 3 Ara 2019
 • Understandings of Atmosphere-related Environmental Issues of Pre- and In-Service Teachers in Turkey: The Effects of Major and Gender
  Sakip KAHRAMAN 20 Ara 2019
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hazırladığı İlköğretim Üçüncü Sınıf Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesi
  Seher YALÇIN 21 Ara 2019
 • Teaching Motivation and Teaching Profession Attitude: The Case of Preservice Form Teachers
  Yasemin DERİNGÖL 17 Şub 2020
 • INVESTIGATION OF COGNITIVE STYLES OF 6th GRADE STUDENTS ACCORDING TO GENDER AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS
  Zafer GÜNEY 18 Şub 2020
 • ÖĞRETMENLER NE YAPIYOR Kİ!: ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İTİBARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
  Selçuk Beşir DEMİR , Himmet ALMALI 20 Şub 2020