Kabul Edilmiş Makaleler

 • ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARINDA YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  Kevser Hava 11 Mar 2019
 • Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çok Boyutlu Sosyal Değerler Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Emine KARASU AVCI, MELİKE FAİZ 20 Mar 2019
 • Problem Çözme Becerileri Eğitim Programının Çocukların Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Serpil Pekdoğan 6 Nis 2019
 • Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma
  HÜSEYİN ÜNLÜ, NESLİHAN SÜEL 8 Nis 2019
 • Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri
  Suna Arslan, Emine Arzu Oral 23 Nis 2019
 • Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konularındaki Kavram Yanılgıları
  Derya Şimşek, Mustafa Tolga Yurtcan, Özlem Oktay 4 May 2019
 • Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Algılarına Farklı Değişkenlerin Etkisi
  Nurcan Uzel, Merve Adıgüzel, Mehmet Yılmaz, Ali Gül 25 May 2019
 • Sözcük Türlerinin Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenmeye Yönelik Uygulamaların Kalıcı Öğrenme Üzerine Etkisi
  Bircan Eyüp, Latife Kırbaşoğlu Kılıç 27 May 2019
 • Öğretmen Adaylarının Tür Çeşitliliği ve Tür Zenginliği Kavramlarına Yönelik Kavram Karmaşalarının İncelenmesi
  Mehmet Yılmaz, Ferhat Karakaya, Osman Çimen, Merve Adıgüzel 27 May 2019
 • Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi
  Hacer Deniz, Sezgin Demir 26 Haz 2019
 • Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi
  Halit ARSLAN, Süleyman Burak TOZKOPARAN, Adile Aşkım KURT 26 Haz 2019
 • Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Matematik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Berna Cantürk Günhan, Faden Topuz, Duygu Bedir 26 Tem 2019
 • Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili
  Hakkı Kahveci, Alaaddin F. Paksoy 29 Tem 2019
 • İlkokul 1. ve 4. Sınıfta Matematik Öğrenmede Güçlük Yaşayan Öğrencilere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Tahsin FIRAT, Emrullah ERDEM 30 Tem 2019
 • Metaphorical Perceptions of Prospective Preschool Teacher about Art
  BİRSEN SERHATLIOĞLU 5 Ağu 2019