Yayın Hakkı Devir Formu

Dergimize gönderilen tüm eserler için Yayın Hakkı Devir Formu doldurulup, imzalandıktan sonra sisteme yüklenmelidir.