Makale Değerlendirme Süreci

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler ilk önce dergi editörlüğü tarafından, daha sonra en az 2 hakem tarafından yapılan değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Makale Yayın Süreci

1. Yazar tarafından yazılmış makaleler, dergi yazım kurallarına göre hazırlanarak sunulur.

2. Dergiye sunulan makaleler, Dergi editörlüğü tarafından yapılan ön değerlendirmeye tabi tutulur (dergi yazım kurallarına uygunluk, bilimsellik ve intihal). Bu aşamada makale editörlük tarafından reddedilebilir, revizyon istenebilir veya hakem değerlendirmesine tabi tutulması kararına varılabilir.

3. Hakem değerlendirmesine tabi tutulmasına karar verilen makaleler, makale konusu ile ilgili en az 2 hakem değerlendirmesine sunulur. Hakemlerin değerlendirme süresi ortalama 30 gündür.

4. Makale yazarları hakemleri, hakemler de yazarları bilmezler.

5. Hakemler, makaleleri dergi yazım kuralları, bilimsel kalite, ulusal/evrensel bilime ve pratiğe katkı gibi alanlarda değerlendirir.

6. Makale, hakem tarafından yapılan inceleme sonrasında makalenin reddedilmesi, revizyonu veya kabulü ile ilgili bir tavsiye ile birlikte Editöre gönderilir.

7. Editör, yazara bildirilmek üzere hakem önerileri doğrultusunda bir karara varır.

8. Makale, hakem raporları ile birlikte yazara geri gönderilir.

9. Editör, makalenin yazar tarafından yapılan revize edilmiş son halini aldıktan sonra gerekli kontrolleri yapar ve kabul yazısı vererek makaleyi baskı sırasına alır.

10. Kabul edilen makalelerden herhangi bir basım ücreti talep edilmez.

11. Makalenin değerlendirme sürecine bağlı olarak bir makalenin basılması ortalama 90-120 gündür.