Kabul Edilmiş Makaleler

 • Öğrenilmiş Anlamsızlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Meryem VURAL BATIK, Melek KALKAN 24 Haz 2019
 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının Mobil İletişim Alışkanlıkları: WhatsApp Örneği
  Aslı MADEN 25 Haz 2019
 • Bilgisayar Oyunları Tutum Ölçeği: Ebeveyn Formu’nun Geliştirilmesi
  Ferahim Yeşilyurt, Nur DEMİRBAŞ ÇELİK 27 Haz 2019
 • ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK “ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ”NİN GELİŞTİRİLMESİ
  Şule FIRAT DURDUKOCA, Sebahattin ARIBAŞ 14 Tem 2019
 • Kariyer Tekeri Modeline Dayalı Grup Müdahale Programının Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Uyumuna Etkisi
  Cem Dönmezoğulları, Binnur Yeşilyaprak 14 Tem 2019
 • NEOLİBERAL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ENERJİ TİCARETİ BOYUTU
  Yunus FURUNCU, Zafer AKBAŞ 21 Tem 2019
 • TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİNDE KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar
  SELÇUK YALÇIN 23 Tem 2019
 • Davranış Deneylerinin Sosyal Anksiyetede Kullanılması
  Halil TANYIL, Zafer BEKİROĞULLARI 25 Tem 2019
 • POLİTİK PAZARLAMA ÇERÇEVESİNDE SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN İNCELENMESİ
  Kahraman Çatı, Sercan Cengiz 1 Ağu 2019
 • BANKACILIK REKLAMLARININ NİTEL VİDEO ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: NVivo 10 ÖRNEĞİ
  Dr.KASIM CAN IŞIK, Prof.Dr.YALÇIN KARAGÖZ 2 Ağu 2019
 • DEMOKRASİ VE GELİR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER: GELİŞMİŞ EKONOMİLERDEN AMPİRİK BULGULAR
  Onur Özdemir 21 Ağu 2019
 • TÜRKİYE’DE TASARRUF ve FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Eda BOZKURT, Yılmaz TOKTAŞ, Ali ALTINER 27 Ağu 2019
 • Modern Türkiye’nin Doğuşunda Milliyetçiliğin Rolü
  Erdal Aydın 11 Eyl 2019
 • PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: YARDIMCI YARGI PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Yılmaz ESKİBİNA 16 Eyl 2019
 • YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE YER ALAN 4 ve 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Ruşen AKDEMİR, Onur AKBULUT 16 Eyl 2019
 • Türkiye ve Amerika’da Dramatik Yazarlık Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Özlem Belkıs, Yunus Emre Gümüş, Hatice Şaşmaz, Ezgi Deniz Alpan 18 Eyl 2019
 • SOSYAL AĞLARDA ARKADAŞLIK: FACEBOOK ÖRNEĞİ
  Cemil AKKAŞ, Hülya Bakırtaş 18 Eyl 2019
 • KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ
  PROF. DR. YUSUF BAYRAKTUTAN, ÖĞR. GÖR. DR. ERDAL ALANCIOĞLU 18 Eyl 2019