ISSN: 1304-0278
Başlangıç: 2002
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Kapak Resmi
       

- Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergi, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup, Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

- Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Ocak ve Nisan 2022 sayısı doludur.


2021 - Cilt: 20 Sayı: 80

Araştırma Makalesi

ZİNCİRE VURULMAK: HAÇLI SEFERLERİ SÜRECİNDE ESARET VE KÖLELİK

Konferans Bildirisi

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON EMPLOYMENT: EXPERIENCE OF TURKEY IN THE 2000s

Araştırma Makalesi

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

A COMPARATIVE ANALYSIS OF MIDDLE SCHOOL FOLK CULTURE CURRICULUMS DEVELOPED IN TURKEY

Araştırma Makalesi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SEYAHATNAMELERİN KULLANILMASI

Araştırma Makalesi

TRA1 BÖLGESİ KONUT PİYASASINDA FİYAT OLUŞUMU BALON MU?

Araştırma Makalesi

THE AMERICAN HEGEMONY BETWEEN THE RISE OF NEO-PROTECTIONISM AND LIBERAL ECONOMIC ORDER

Araştırma Makalesi

LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ SONUÇLARININ TESPİT EDİLMESİ: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME

Araştırma Makalesi

YER BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVENLERİ, KARİYER DENETİM ODAKLARI VE KARİYER KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma Makalesi

ÇANAKKALE ŞEHRİNDE YAŞAYANLARIN ŞEHRİN YEŞİL ALANLARINA YÖNELİK İLGİ ALGI ve FARKINDALIKLARI

Araştırma Makalesi

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ VE ÖĞRENME SORUNLARI

Araştırma Makalesi

MALATYA SANCAĞINDA SÜRSAT (17. YÜZYILDA)

Araştırma Makalesi

E TWINNING PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Araştırma Makalesi

THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN R&D SPENDING AND CURRENT ACCOUNT BALANCES

Araştırma Makalesi

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ VE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

GEÇMİŞİN İZLERİNİN DİYARBAKIR KONAKLARINA YANSIMASI: CEMİL PAŞA KONAĞI ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

HERMAN HERTZBERGER’İN TASARIM KAVRAMI İLE TEK TİP İLKÖĞRETİM YAPI TASARIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

İSTANBUL’UN BÜYÜME VE DÖNÜŞÜM SORUNLARININ TARİHİ SU YAPILARI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Farkındalıklarının ve İstismarın Etkilerine Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.