Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | www.esosder.org


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemi olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi | www.esosder.org
Kapak Resmi


·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemi olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.

·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir.


Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları, Dergi Hakkında, Etik Kuralları ve Sık Sorulan Soruları inceleyiniz. 

Cilt 19 - Sayı 76 - 15 Eki 2020
 1. DEVLET KURUMLARINDA GÖRSEL KİMLİK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIK LOGOLARINDA DÖNÜŞÜM
  Sayfalar 2191 - 2203
  Serdar PEHLİVAN
 2. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORUNA İLİŞKİN ALGILARI VE YÖNELİMLERİ
  Sayfalar 1561 - 1578
  Emel TOK , Gülsüm ÇATALBAŞ
 3. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1579 - 1600
  Uğur DOĞAN
 4. TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1601 - 1610
  Nurdan DOĞRU ÇABUKER , Seher BALCI ÇELİK , ABDULLAH ALDEMİR
 5. YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1611 - 1630
  Hasan SARIAHMETOĞLU , S. Tunay KAMER
 6. İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ SÖZ VARLIĞINI ZENGİNLEŞTİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1631 - 1650
  Aslı MADEN
 7. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞARISINA, ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
  Sayfalar 1651 - 1672
  Turan KAÇAR , Zafer ÇAKMAK
 8. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINA GÖRE İLKOKULLARDAKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN DURUMU VE SORUNLARI
  Sayfalar 1673 - 1690
  Meliha TUZGÖL DOST
 9. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1691 - 1707
  Murat TUNCER , Ramazan TANAŞ
 10. KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1708 - 1719
  Ayşenur KULOĞLU , Burhan AKPINAR
 11. KARA TAHTADAN ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA GEÇİŞ: ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KABUL VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1720 - 1740
  Şule Betül TOSUNTAŞ , Zuhal CUBUKCU , Gary BEAUCHAMP
 12. HATAY/KIRIKHAN AĞZI VE STANDART TÜRKÇENİN, GÖÇMEN AĞIZLARI ETKİLEMESİ ÜZERİNE
  Sayfalar 1741 - 1760
  Ahmet HAŞİMİ
 13. KÜLTÜREL DEĞERLERE DUYARLI ÖĞRETMEN ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1761 - 1775
  Kasım KARATAŞ
 14. 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
  Sayfalar 1776 - 1788
  Lütfi AKDENİZ , Evren DAŞDAĞ
 15. FEN VE TEKNOLOJİ/FEN BİLİMLERİ DERSİNDE TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİK UYGULAMALARININ BAŞARI, KALICILIK, MADDE VE DEĞİŞİM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK TUTUM, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 1789 - 1809
  Meral ÖNER SUNKUR , Sebahattin ARIBAŞ
 16. ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1810 - 1826
  Hicran KASA , Gözde ARSLAN
 17. TRANSLATION, ADAPTATION, VALIDITY AND RELIABILITY OF THE SENSE-MAKING SCALE: A CROSS-CULTURAL EVIDENCE FROM INDIA, MALAYSIA, ROMANIA AND TURKEY
  Sayfalar 1827 - 1848
  Türker TUĞSAL
 18. TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE FELDSTEIN-HORIOKA BULMACASININ ASİMETRİK ETKİLERİ: SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ
  Sayfalar 1849 - 1861
  Yavuz ÖZEK , Tayfur BAYAT
 19. TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ
  Sayfalar 1862 - 1878
  Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN, Selçuk BUYRUKOĞLU
 20. ULUSLARARASI SİSTEMDE ÜLKELERİN ELLE TUTULAMAYAN RAKİP İLE MÜCADELESİ: ULUSLARARASI GÜVENLİK AÇISINDAN KÜRESEL ISINMA PROBLEMİ
  Sayfalar 1879 - 1904
  Bulend Aydin ERTEKİN
 21. A SECTORAL AND REGIONAL BENCHMARKING STUDY WITH THE DIMENSIONS OF LEARNING ORGANIZATION QUESTIONNAIRE (DLOQ) SCALE MEASUREMENTS
  Sayfalar 1905 - 1915
  Tutku TUNCALI YAMAN
 22. İPEKÇİLİK KÜLTÜRÜ VE TURİZM: PAYDAŞLARIN HATAY’DA İPEKÇİLİĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1916 - 1930
  Çağrı SAÇLI , Fulin Başak ÖZTÜRK
 23. ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI
  Sayfalar 1931 - 1949
  Birsen KOLDEMİR , Cengiz KAHRAMAN
 24. KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ
  Sayfalar 1950 - 1967
  Doğan Şafak POLAT
 25. SATIŞ PERSONELLERİNİN SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: DÜZCE’DE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 1968 - 1983
  Abdülvahap BAYDAŞ , Abdulaziz SEZER
 26. DESTİNASYON PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ROLÜNÜ TESPİTE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1984 - 1998
  Gülizar AKKUŞ , Gürkan ÇALIŞKAN
 27. KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 1999 - 2011
  Mert Baran TUNÇEL , Samet GÜRSOY
 28. ODAKLANMA STRATEJİSİ ve ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ İZLEYEN FONLARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 2012 - 2023
  Ali ÖZER , İ̇stemi ÇÖMLEKÇİ
 29. REGIONAL TALENT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION: A MODEL PROPOSAL
  Sayfalar 2024 - 2043
  Kamil AHAT , Özdal KOYUNCUOĞLU
 30. CIVIL SOCIETY AND DISASTER MANAGEMENT: CASE OF MARMARA EARTHQUAKE
  Sayfalar 2044 - 2056
  Gunes ERTAN
 31. ÖZEL GÜVENLİK POLİS İŞBİRLİĞİNİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 2056 - 2067
  Mustafa HARPUTLU , Mehmet Ali TEKİNER
 32. YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ
  Sayfalar 2068 - 2087
  Mehmet MECEK , Yıldız ATMACA
 33. DİYARBAKIR'IN TARİHİ SESLERİ Diyarbakır Suriçi Bölgesi'nde Akustik Mirasın Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2088 - 2099
  Derya ÇAKIR AYDIN , Neslihan DALKILIÇ , Felat DURSUN , Berivan ÖZBUDAK AKÇA , Yahya MELİKOĞLU
 34. HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN ÖLÜM KAYGISI VE ÖLÜME İLİŞKİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 2100 - 2118
  Sinan AKÇAY , Tuğba KURT MAGREBİ
 35. ORİGAMİ SANATININ TEKSTİL ALANINDAKİ GÖRSEL ETKİSİNİN İRDELENMESİ
  Sayfalar 2119 - 2137
  Özlem USLU , Fazilet CEYHANLI
 36. 1570 YILINDA İSTOLNİ BELGRAD SANCAĞI’NDA ERBÂB-I TIMAR
  Sayfalar 2138 - 2152
  Mustafa IŞIK
 37. FİBROMİYALJİ SENDROMU TANILI KADINLARDA PSİKODRAMA GRUP TERAPİSİNİN AĞRI, DEPRESYON VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 2153 - 2164
  Sevil ALTINKILIÇ , F.figen ATEŞÇİ , Tuğçe TOKER UĞURLU
 38. EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATUS OF EXPERIENCING HOME ACCIDENT OF ELDERLY AND ADAPTATION DIFFICULTIES
  Sayfalar 2165 - 2174
  Nihan YILMAZ , Hande ŞAHİN , Sibel ERKAL
 39. KRONİK HASTALIKLARIN VE ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN HASTALIĞA BAĞLI DEVAMSIZLIĞA ETKİSİ
  Sayfalar 2175 - 2190
  Dilek ŞAHİN , Mehmet Nurullah KURUTKAN , Oğuz KARA
Dizinler